Chi tiết

Triển khai thực tập sư phạm đợt 1, học kì I năm học 2022 – 2023

Thực tập sư phạm đợt 1, học kì I năm học 2022 - 2023 được tiến hành trong 05 tuần, từ ngày 10/10/2022 đến ngày 11/11/2022.>

1. Trong thời gian thực tập sư phạm, sinh viên cần thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quy chế thực tập sư phạm và các nhiệm vụ thực tập sau:

- Thực tập giáo dục: Tìm hiểu thực tiễn giáo dục ở trường thực tập; các công việc, hồ sơ mà giáo viên cần thực hiện. Khai thác hồ sơ học sinh, tìm hiểu đặc điểm học sinh lớp chủ nhiệm. Xây dựng kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp hàng tuần và cả đợt. Tham gia quản lí nề nếp học tập của lớp chủ nhiệm; viết báo cáo tình hình lớp chủ nhiệm hàng tuần. Xây dựng kế hoạch và tổ chức 02 giờ sinh hoạt lớp.

- Thực tập giảng dạy: Tìm hiểu về chương trình nhà trường. Tham gia sinh hoạt chuyên môn; tìm hiểu các công việc của tổ, nhóm chuyên môn. Xây dựng kế hoạch thực tập dạy học hàng tuần và cả đợt. Quan sát và nhận xét 02 giờ dạy mẫu. Soạn giáo án và thực hiện 03 giờ dạy trực tiếp trên lớp.

Để thực tập sư phạm đợt 1 đạt kết quả tốt, tiến trình công việc đính kèm.

2. Kết thúc đợt thực tập, các đoàn nộp các văn bản sau đây cho phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội:

- Phiếu nhận xét kết quả thực tập của từng sinh viên (phiếu hồng), kèm theo các phiếu điểm đánh giá thành phần (phụ lục kèm theo).

- Bảng tổng hợp kết quả thực tập của cả đoàn (phụ lục kèm theo).

- Báo cáo tổng kết của Ban Giám hiệu trường thực tập và danh sách đề nghị khen thưởng sinh viên (nếu có) (phụ lục kèm theo).

- Hồ sơ kỉ luật (nếu có) gồm: Bản kiểm điểm cá nhân sinh viên, biên bản họp kỉ luật, quyết định của Ban Giám hiệu trường thực tập.

Các văn bản cần có chữ kí và đóng dấu của Ban Giám hiệu trường thực tập.

3. Các đoàn TTSP ở các trường THPT sẽ họp vào sáng Thứ 7, ngày 08/10/2022. Thời gian, địa điểm cụ thể đính kèm

Sinh viên liên hệ với các trưởng đoàn TTSP theo thông tin đính kèm và lập nhóm với các thành viên trong đoàn TTSP theo các danh sách sau:

4. Sinh viên các đoàn TTSP ngành đặc thù (GD Tiểu học, GD đặc biệt, SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật) liên hệ với giảng viên phụ trách TTSP của Khoa để tìm hiểu Kế hoạch TTSP cụ thể.

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)