Chi tiết

Lịch thi các môn chung HK3 2018-2019

>

        Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019, trường thông báo lịch thi các môn chung học kỳ 3 năm học 2018-2019 cho sinh viên các khoá hệ chính qui và chính qui theo địa chỉ như sau:

STT

Tên học phần

Số TC

SV đký

TG

Thời Gian

Địa điểm

1

Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

3

663

90

13h00 20/08/2019

Nhà K1

2

Giáo dục học

3

99

90

13h00 21/08/2019

Nhà K1

3

Giao tiếp sư phạm

2

200

90

13h00 19/08/2019

Nhà K1

4

NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1

2

131

90

15h00 22/08/2019

Nhà K1

5

NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2

3

595

90

15h00 20/08/2019

Nhà K1

6

Tâm lí học giáo dục

4

93

90

15h00 21/08/2019

Nhà K1

7

Tâm lý học

3

1

90

15h00 21/08/2019

Nhà K1

8

Tiếng Nga 1

4

6

60

13h00 23/08/2019

Nhà K1

9

Tiếng Nga 3

3

14

60

14h15 23/08/2019

Nhà K1

10

Tiếng Pháp 3

3

21

60

14h15 23/08/2019

Nhà K1

11

Tiếng Trung 1

4

25

60

14h15 23/08/2019

Nhà K1

12

Tiếng Trung 2

3

22

60

15h30 23/08/2019

Nhà K1

13

Tiếng Trung 3

3

58

60

13h00 23/08/2019

Nhà K1

14

Tin học đại cương

2

41

90

15h00 19/08/2019

Nhà K1

15

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

132

90

13h00 22/08/2019

Nhà K1

16

Giáo dục thể chất

2

93

TH

Sáng 17/08/2019

SVĐ-NTĐ

Lưu ý:

- Phòng thi cụ thể sẽ thông báo tại trang thông tin cá nhân của mỗi sinh viên trên cổng thông tin daotao.hnue.edu.vn.

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, không có thẻ sinh viên không được dự thi.

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)