Chi tiết

Tài khoản đăng nhập của sinh viên K68

>

Nhà trường đã hoàn thành việc đánh mã SV và cập nhật vào hệ thống QL Đào tạo theo tín chỉ. Sinh viên có thể xem mã SV ở đây. Sau đó đăng nhập và thay đổi mật khẩu.

Tài khoản đăng nhập: Mã sinh viên (VD 685101001)

Mật khẩu: Ngày tháng năm sinh (VD sinh ngày 10/6/2000 sẽ có mật khẩu truy cập là 10062000).

Lưu ý: Sau khi đăng nhập sinh viên nhập email liên lạc để trong trường hợp quên mật khẩu có thể lấy lại mật khẩu qua hộp thư đã khai báo.

Trân trọng thông báo!

Các thông báo khác