Chi tiết

Phúc khảo các môn chung HK1 năm học 2019-2020

>

Phòng Đào tạo thông báo lịch phúc khảo các môn chung học kỳ 1 năm học 2019-2020:

Nhận đăng ký phúc khảo trong 01 ngày duy nhất:thứ 3 ngày 07/01/2020 tại phòng 203-Hiệu bộ (cô Thế)

Sinh viên không phải làm đơn, đăng ký vào danh sách có sẵn.

Lệ phí phúc khảo: 30.000đ/1 môn

Các thông báo khác