Chi tiết

Thông tin về Zoom MeetingID các lớp học môn chung ngày 6 và 7/9/2021

>

1. Nhà trường gửi thông tin Zoom Meeting ID của các lớp ngày thứ 2 và thứ 3 (6,7/9/2021), các em mở file đính kèm để xem chi tiết.

2. Các lớp trong các ngày còn lại (T4 - T7, chủ nhật), thầy cô giảng viên sẽ thông báo trên hệ thống LMS của Trường tại địa chỉ: https://cst.hnue.edu.vn/

3. Sinh viên có thể liên hệ với thầy cô giáo vụ để biết thông tin đăng nhập phòng học ảo môn chuyên ngành.

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)