Chi tiết

Thông Báo: Hủy lớp tín chỉ học kỳ 2 Năm học 2018 – 2019 (bổ sung lớp)

Thông tin liên quan đến đăng ký tín chỉ Email : ngannguyenthimai@hnue.edu.vn.>

Tên lớp TC

Tên học phần

Số TC

Lịch học

Phòng học

Giáo viên

ENGL 102A2-K68.4_LT

Tiếng anh 2 – A2

3

T3(6-8)

203K

Nguyễn Đỗ Mạn Uyên

ENGL 102A2-K68.10_LT

Tiếng anh 2 – A2

3

T4(6-8)

202K

Nguyễn Thị Mộc Lan

RUSS 102-K68.3_LT

Tiếng Nga 2

3

T3(6-8)

204K

Dương Thị Liên

PSYC 104-K67.18_LT

Giao tiếp sư phạm

2

T5(6-7)

113C

Nguyễn Hữu Hạnh

PSYC 102-K68.11_LT

Giáo dục học

3

T2(3-5)

111C

Trịnh Thúy Giang

CHIN 102-K68.6_LT Tiếng Trung 2 3 T4(6-8) 204K Phan Thị Trang Nhung

 

* Sinh viên đã đăng ký thành công vào các lớp bị hủy nói trên, đề nghị lên mạng điều chỉnh TKB cá nhân vào các lớp không bị hủy.

* Thời gian giải quyết chuyển lớp hủy sang lớp không bị hủy online từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019. Thông tin liên quan đến đăng ký tín chỉ Email : ngannguyenthimai@hnue.edu.vn.

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)