Chi tiết

Thông báo về việc chuyển 2 đoàn TTSP từ Hải Dương về Hà Nội

Mọi thông tin xin liên hệ thaibinh@hnue.edu.vn>
Do số lượng đăng ký TTSP về trường THPT Thanh Hà và Thanh Miện tại tỉnh Hải Dương quá ít nên nhà trường chuyển tất cả sinh viên đã đăng ký vào 2 đoàn này về trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Hà Nội. 

 

Các thông báo khác