Chi tiết

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020

>

Sinh viên có nguyện vọng tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2019-2020 PHẢI đăng ký xét tốt nghiệp bằng chức năng ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP trong tài khoản cá nhân. Sinh viên nào không đăng ký sẽ không được xét trong kỳ.

Thời hạn cuối cùng để đăng ký là 23h 02/01/2020.

Trân trọng thông báo

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)