Chi tiết

LƯU Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN THAM DỰ THI MÔN CHUNG HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2019-2020

>

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh và kỳ thi, chúng tôi đề nghị các thí sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo…

  1. Thí sinh dự thi phải đeo khẩu trang trong toàn thời gian thi và khu vực thi, chấp hành nghiêm chỉnh việc đo thân nhiệt trước khi vào khu vực thi.

  2. Thí sinh không đến khu vực thi và phải liên hệ ngay với giáo vụ Khoa hoặc Quản lý sinh viên để được hướng dẫn làm thủ tục hoãn thi khi thuộc các trường hợp sau:

+ Đến từ các vùng dịch đã công bố cách ly (VD: Thành phố Hải Dương, Đà Nẵng,…) hoặc đang trong thời gian cách ly.

+ Có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, hoặc có các biểu hiện không bình thường về sức khỏe.

 

Các thông báo khác