Chi tiết

Đăng ký học Chương trình đạo tạo thứ hai cùng K72

Căn cứ Điều 27, Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai (CTĐT thứ 2) cùng K72 như sau:>

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký học CTĐT thứ 2 cùng khóa 72

a) Sinh viên khóa 70 hoặc K71 được xếp trình độ năm thứ hai trở lên của chương trình thứ nhất và đáp ứng thêm 01 trong 02 điều kiện sau:

- Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh 2022;

- Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh 2022;

b) Chỉ đăng ký vào ngành đào tạo theo danh sách các ngành còn chỉ tiêu tuyển sinh (có danh sách kèm theo).

2. Cách thức đăng ký

Sinh viên đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký tín chỉ (Mục ĐĂNG KÝ HỌC/Đăng ký học ngành thứ 2) và chuyển khoản lệ phí đăng ký xét tuyển.

Thời hạn: trước 17 giờ 00 ngày 26/12/2022

Lệ phí đăng ký xét tuyển: 200.000đ

Số TK nộp lệ phí: 21510001466789 Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Cầu Giấy, Chủ TK: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: CT2.Ngành.Mã sinh viên.Họ tên SV

Ví dụ: CT2.SPCN.715111001.Nguyễn Văn A

3. Đăng ký tín chỉ học CTĐT thứ 2 trong Học kì 2 năm học 2022 - 2023

Sinh viên đủ điều kiện học CTĐT thứ 2 sẽ bắt đầu đăng ký tín chỉ của CTĐT thứ 2 vào các ngày từ 03/01 đến 07/01/2023.

Ghi chú:

- Học phí tính theo tín chỉ, định mức theo quy định học phí hiện hành của Nhà trường.

- Trước mỗi học kì, sinh viên phải đăng kí học phần của CTĐT thứ nhất, tuy nhiên có thể đăng kí hoặc không đăng kí học phần của CTĐT thứ 2. Không quy định khối lượng học tập tối thiểu khi đăng kí học phần của CTĐT thứ 2.

- Khi học CTĐT thứ 2, sinh viên được công nhận kết quả của những học phần có nội dung và khối lượng học tập tương đương có trong CTĐT thứ nhất. Sinh viên học CTĐT thứ 2 đăng kí học cùng với sinh viên học CTĐT thứ nhất, không phân biệt lớp tín chỉ.

- Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích luỹ của CTĐT thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện cảnh báo học tập thì phải dừng học CTĐT thứ 2 ở học kì tiếp theo.

- Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là 06 năm tính từ thời điểm sinh viên nhập học CTĐT thứ nhất.

- Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp CTĐT thứ 2, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở CTĐT thứ nhất.

Các thông báo khác