Chi tiết

Kế hoạch thi môn chung học kỳ 2 năm học 2021-2022

>

Nhà trường thông báo lịch thi môn chung của sinh viên cuối học kỳ 2 năm học 2021-2022

 Sinh viên lưu ý:

 -Trong trường hợp bất khả kháng không thể tham gia thi, sinh viên  làm đơn hoãn thi (Theo mẫu 1) có kèm minh chứng (ví dụ: giấy xác nhận của cơ quan y tế nếu trong diện F0, giấy khám bệnh......) và gửi vào email: thimonchunghnue@gmail.com trước thời gian thi của môn thi. 

- Sinh viên đã được hoãn thi từ học kỳ trước có nguyện vọng thi bổ sung thì làm đơn thi bổ sung (Theo mẫu 2) và gửi vào email: thimonchunghnue@gmail.com

Sinh viên có vấn đề cần thắc mắc liên hệ Trung tâm ĐBCL theo email:  thimonchunghnue@gmail.com ; số điện thoại 02437547737 máy lẻ 618 để được giải đáp.

 

Các thông báo khác