Chi tiết

Kết quả phúc khảo các môn chung học kỳ 2 năm học 2021-2022

>

Kết quả phúc khảo các môn chung học kỳ 2 năm học 2021-2022

Sinh viên có vấn đề cần thắc mắc liên hệ Trung tâm ĐBCL theo số điện thoại 02437547737 máy lẻ 618 hoặc mail: thimonchunghnue@gmail.com

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)