Chi tiết

Thông báo đăng ký khám và lịch khám sức khỏe cho sinh viên K71

>

Thực hiện Thông tư số 14/2013/TT - BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế về việc khám sức khỏe cho sinh viên học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Nhà trường thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên K71 như sau:

1. Sinh viên lựa chọn và đăng ký thời gian khám sức khỏe trên Cổng đăng ký tín chỉ (daotao.hnue.edu.vn) của Nhà trường.

2. Thời gian tổ chức cho sinh viên K71 đăng ký khám sức khỏe:

Từ 8h00 ngày 30/9/2022 đến 23h59 ngày 04/10/2022

3.Thời gian khám sức khỏe:  10 ngày (không khám ngày thứ 7, chủ nhật)

Từ 8h00 ngày 17/10 - 17h00 ngày 28/10/2022 (theo lịch sinh viên đã đăng kí)

4. Thời gian làm việc và các ca khám sức khỏe:

- Buổi sáng:   Từ 8h00 đến 11h45                  

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00

+ Ca 1: Từ 8h00 - 9h15      

+ Ca 2: Từ 9h15 - 10h30

+ Ca 3: Từ 10h30 - 11h45                                                                                                            

+ Ca 4: Từ 13h30 - 14h40

+ Ca 5: Từ 14h40 - 15h50     

+ Ca 6: Từ 15h50 - 17h00

5. Địa điểm khám sức khỏe:  Tầng 1 nhà A8 và sảnh tầng 1 Nhà A12 Ký túc xá

6. Sinh viên tự chủ động theo dõi trên Cổng thông tin điện tử của Trường để biết được thông tin về việc đăng ký khám sức khỏe.

7. Lưu ý sinh viên khi đi khám mang theo CCCD.

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)