Chi tiết

Đăng kí các học phần giáo dục thể chất

Theo quy chế đào tạo, một trong những điều kiện để tốt nghiệp là sinh viên phải có chứng chỉ giáo dục thể chất (GDTC). Để được cấp chứng chỉ GDTC, sinh viên cần đăng kí học và tích lũy đủ 04 tín chỉ GDTC.>

1. Khung chương trình GDTC dành cho sinh viên không chuyên Thể dục – Thể thao của Trường ĐHSP Hà Nội gồm 04 môn học như sau:

STT

Tên môn học

môn

Số TC

Tính chất

Ghi chú

1

Giáo dục thể chất 1

(Điền kinh và Thể dục)

PHYE 150

01

Bắt buộc

Học nối tiếp

trong học kì I

của năm thứ 1

2

Giáo dục thể chất 2

(Bóng chuyền hoặc Cầu lông)

PHYE 151

01

Bắt buộc

3

Giáo dục thể chất 3

1. Học phần: Bóng bàn 1

2. Học phần: Bóng chuyền 1

3. Học phần: Bóng đá 1

4. Học phần: Bóng ném 1

5. Học phần: Bóng rổ 1

6. Học phần: Đá cầu 1

7. Học phần: Điền kinh 1

8. Học phần: Cầu lông 1

9. Học phần: Khiêu vũ thể thao 1 (Dancesport)

10. Học phần: Thể dục nhịp điệu 1 (Aerobic)

11. Học phần: Võ thuật (Teakwondo) 1

PHYE 250

01

Tự chọn 01 trong 11 học phần

Học nối tiếp

trong học kì II

của năm thứ 1

4

Giáo dục thể chất 4

PHYE 251

01

Học phần GDTC4 cùng môn thể thao với học phần GDTC3 đã học

2. Tổ chức đào tạo các môn giáo dục thể chất

a) Nhà trường chủ động sắp xếp TKB các môn GDTC1, GDTC2 cho sinh viên năm thứ 1 vào học kì I.

Nếu học không đạt, sinh viên có thể đăng kí học lại trên Cổng đăng kí tín chỉ GDTC1, GDTC2 vào năm thứ 2, 3, 4.

b) Sinh viên đăng kí trực tuyến 01 học phần tự chọn tương ứng với một môn thể thao đối với môn GDTC3.

Nhà trường không tổ chức đăng kí tín chỉ học phần GDTC4 (đối với sinh viên học lần 1) mà sẽ chuyển danh sách sinh viên từ học phần GDTC3 sang để đảm bảo: Học phần GDTC4 cùng môn thể thao với học phần GDTC3 đã học.     

c) Nếu học không đạt GDTC4, sinh viên cần đăng kí học lại GDTC4 trong các học kì tiếp theo.

d) Nếu học không đạt GDTC3, sinh viên cần đăng kí học lại GDTC3 trong các học kì tiếp theo đối với môn thể thao đã học hoặc đăng kí học môn thể thao khác.

Nếu đăng kí học lại GDTC3 với môn thể thao khác thì sinh viên cần đăng kí học và đạt học phần GDTC4 tương ứng với môn thể thao này.

* Ghi chú: Trong quá trình đăng kí học các môn GDTC, nếu có vướng mắc, sinh viên có thể liên hệ với cán bộ giáo vụ khoa GDTC: Thầy Đỗ Danh Tùng, email: tungdd@hnue.edu.vn, điạ chỉ: P202 Nhà V.

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)