Chi tiết

Thời gian phúc khảo các môn chung HK1 năm học 2018-2019

Chi tiết xin liên hệ giangbh@hnue.edu.vn>

Phòng Đào tạo tiếp nhận đăng ký phúc khảo các môn chung HK1 năm học 2018-2019 vào 01 ngày 15/1/2019. Sinh viên không phải làm đơn.

Địa điểm: Phòng 209 Nhà Hiệu bộ.

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)