Chi tiết

Đăng kí thực tập sư phạm Học kì 2, năm học 2022 – 2023

Căn cứ số lượng SV K69, K68, K67 chưa đi TTSP, Nhà trường đã liên hệ với các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội để xác định số lượng giáo sinh/môn học/trường TTSP và lên kế hoạch thực tập cho SV tại mỗi trường. Sau đây là hướng dẫn để SV đăng kí trường TTSP cụ thể.>

I. Đối với SV chương trình 1 đăng kí TTSP Đợt 1 và Đợt 2

1. Về TTSP đợt 1, SV đăng kí trường TTSP cụ thể trên Hệ thống đăng kí tín chỉ theo kế hoạch sau:

a) Thời gian mở cổng đăng kí: Từ 14h00 ngày 05/12 đến 14h00 ngày 07/12/2022.

b) Đối tượng đăng kí: SV K69, K68, K67 chưa hoàn thành Chương trình 1.

Lưu ý, các SV sau KHÔNG cần đăng kí trên Hệ thống đăng kí tín chỉ theo kế hoạch trên:

- SV sư phạm các khoa Nghệ thuật, Tiếng Pháp, GD Đặc biệt, GD Mầm Non, GD Tiểu học đăng kí TTSP tại Khoa. 

- SV các ngành ngoài sư phạm đăng kí thực tập tốt nghiệp tại Khoa.

- SV đã đăng kí TTSP tại địa phương.

c) Danh sách dự kiến các trường TTSP và số lượng SV/môn học mà mỗi trường có thể tiếp nhận:

- Danh sách các trường TTSP dạy bằng tiếng Anh (dành cho SV hệ K, SV ngành SP Tiếng Anh),

- Danh sách các trường TTSP dạy bằng tiếng Việt (dành cho SV hệ cơ bản và hệ CLC).

Lưu ý, SV ngành SP tiếng Anh nếu có năng lực tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp tự nhiên với GV người nước ngoài thì được khuyến khích đăng kí TTSP dạy bằng tiếng Anh.

2. Về TTSP đợt 2, SV không cần đăng kí trường TTSP trên Hệ thống đăng kí tín chỉ.

Khi SV hoàn thành TTSP đợt 1, Nhà trường sẽ chuyển danh sách đăng kí từ đợt 1 sang. Nghĩa là, SV tiếp tục TTSP đợt 2 trong HK2 năm học 2022 – 2023 tại trường phổ thông mà bản thân đã TTSP từ đợt 1.

II. Đối với SV chương trình 2 đăng kí TTSP

1. SV chương trình 2 nếu đã học chương trình 1 là chương trình đào tạo cử nhân ngoài sư phạm thì đăng kí TTSP theo kế hoạch trên - giống như SV chương trình 1.

2. SV chương trình 2 nếu đã hoàn thành TTSP đợt 1 và đợt 2 của chương trình 1 ngành sư phạm thì chỉ cần đi TTSP đợt 2 đối với Chương trình 2 và thực hiện đăng kí theo hướng dẫn sau:

- SV đăng kí nguyện vọng TTSP tại 03 trường theo thứ tự ưu tiên từ cao (NV1) đến thấp (NV3) qua đường dẫn sau trước 14h00 ngày 07/12/2022: https://forms.gle/WjyNWngHrBqAeXEQ9

- Căn cứ nguyện vọng của SV, P. Đào tạo sẽ chủ động sắp xếp và ấn định tên SV vào danh sách các đoàn TTSP trên Hệ thống; SV không cần đăng ký TTSP trên Hệ thống đăng kí tín chỉ.  

III. Một số lưu ý khác

- Nếu còn nợ học phí thì SV sẽ không được đăng ký TTSP trong học kì 2 năm học 2022 – 2023.

- Nếu gặp vướng mắc trong quá trình đăng kí TTSP thì SV đến Phòng 111 nhà V vào sáng thứ 4, ngày 07/12/2022 để được hỗ trợ giải quyết. Sau thời gian này, Nhà trường sẽ chốt danh sách để tiến hành các bước tiếp theo của công tác chuẩn bị cho SV đi TTSP.

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)