Chi tiết

Thông tin TTSP 1 dành cho SV Chương trình 2

>

Lưu ý:

+ TTSP 2 sẽ thông báo sau

+ TTSP 1 sẽ được ghép đoàn với sinh viên học Chương trình 1. Riêng đoàn THPT Thạch Bàn, THPT  Tùng Thiện là 2 đoàn mới

+ Mọi thông tin xin liên hệ email thuctap@hnue.edu.vn

TT

Mã sv

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Khoa

Ngành 2

Ngành 2

1

655105036

Quách Thị Bích Mai

12/05/1997

B

Công nghệ thông tin

Giáo dục Tiểu học

Tiểu học Dịch Vọng B

2

655302003

Phạm Nhật Anh

07/04/1997

E

Sinh học

Giáo dục Tiểu học

Tiểu học Dịch Vọng A

3

665606009

Đỗ Thị Hằng

04/08/1998

A

Việt Nam học

Giáo dục Tiểu học

 

4

655611044

Nguyễn Thị Minh Châm

06/03/1997

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Tùng Thiện - Sơn Tây, Hà Nội

5

665611003

Nguyễn Minh Anh

30/09/1998

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Tùng Thiện - Sơn Tây, Hà Nội

6

665611005

Phạm Thị Lan Anh

19/05/1998

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Tùng Thiện - Sơn Tây, Hà Nội

7

665611010

Nguyễn Thị Hồng

27/04/1998

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Tùng Thiện - Sơn Tây, Hà Nội

8

665611011

Trần Thị Huyền

14/05/1998

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Tùng Thiện - Sơn Tây, Hà Nội

9

665611014

Ngô Xuân Khôi

22/10/1998

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Tùng Thiện - Sơn Tây, Hà Nội

10

665611015

Đặng Thị Diệu Linh

04/10/1998

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

11

665611017

Nguyễn Thùy Linh

21/02/1998

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

12

665611020

Bùi Thị Bích Ngọc

17/09/1998

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

13

665611023

Nguyễn Thị Mai Phương

21/03/1998

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

14

665611025

Bùi Thị Thanh

01/06/1996

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

15

665611033

Nguyễn Thị Thu Trang

06/07/1997

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

16

675611002

Nguyễn Thị Hải An

26/10/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Trần Hưng Đạo Hà Đông, Hà Nội

17

675611006

Nguyễn Kim Anh

07/11/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội

18

675611007

Phạm Thùy Anh

25/11/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Vạn Xuân, Hà Nội

19

675611010

Dương Bảo Châu

19/07/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Đồng Quan - Phú Xuyên, Hà Nội

20

675611014

Nguyễn Thị Minh Hà

12/02/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Đồng Quan - Phú Xuyên, Hà Nội

21

675611016

Nguyễn Thu Hằng

15/09/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Đồng Quan - Phú Xuyên, Hà Nội

22

675611017

Đỗ Thu Hạnh

15/10/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Đồng Quan - Phú Xuyên, Hà Nội

23

675611019

Nguyễn Phương Hiền

31/05/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Đồng Quan - Phú Xuyên, Hà Nội

24

675611022

Vũ Yến Hoa

13/07/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Hà Thành, Hà Nội

25

675611024

Trương Thị Thanh Hương

09/07/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Hà Thành, Hà Nội

26

675611026

Nguyễn Thị Thu Huyền

15/01/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm, Hà Nội

27

675611027

Lê Diệu Linh

10/11/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm, Hà Nội

28

675611030

Nguyễn Thị Thùy Linh

16/03/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Dân tộc nội trú Ba Vì, Hà Nội

29

675611034

Trần Thị Hương Ly

16/02/1998

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Dân tộc nội trú Ba Vì, Hà Nội

30

675611035

Đinh Thị Ngọc Mai

25/07/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Ba Vì - Hà Nội

31

675611041

Chu Hà Phương

20/04/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Ba Vì - Hà Nội

32

675611042

Phạm Thị Thu Phương

22/06/1998

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Nguyễn Gia Thiều - Long Biên, Hà Nội

33

675611045

Nguyễn Minh Thúy

19/03/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Thượng Cát - Hà Nội

34

675611046

Nguyễn Thị Thủy Tiên

20/11/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Nguyễn Du - Thanh Oai, Hà Nội

35

675611047

Bùi Thị Thu Trang

13/11/1999

E

Ngữ Văn

Sư phạm Ngữ Văn

THPT Nguyễn Du - Thanh Oai, Hà Nội

36

665302009

Cao Thị Minh Huệ

08/03/1998

E

Sinh học

Sư phạm Sinh học

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

37

655105008

Nguyễn Thùy Dung

05/01/1997

C

Công nghệ thông tin

Sư phạm Tiếng Anh

THPT Tùng Thiện - Sơn Tây, Hà Nội

38

655111032

Nguyễn Thanh Tú

04/12/1997

E

Toán - Tin

Sư phạm Tiếng Anh

THPT Tùng Thiện - Sơn Tây, Hà Nội

39

655302017

Đỗ Thùy Liên

24/08/1996

E

Sinh học

Sư phạm Tiếng Anh

THPT Tùng Thiện - Sơn Tây, Hà Nội

40

655606006

Nguyễn Thị Thu Hà

11/09/1997

A

Việt Nam học

Sư phạm Tiếng Anh

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

41

655609014

Nguyễn Vũ Thùy Dương

15/03/1996

A

Công tác xã hội

Sư phạm Tiếng Anh

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

42

665606049

Hà Thị Lan Phương

01/11/1998

B

Việt Nam học

Sư phạm Tiếng Anh

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

43

655111027

Phạm Minh Phương

28/06/1997

E

Toán - Tin

Sư phạm Toán học

THPT Tùng Thiện - Sơn Tây, Hà Nội

44

665111002

Nguyễn Thị Phương Anh

06/01/1998

E

Toán - Tin

Sư phạm Toán học

THPT Tùng Thiện - Sơn Tây, Hà Nội

45

665111004

Trần Thị Vân Anh

25/07/1998

E

Toán - Tin

Sư phạm Toán học

THPT Tùng Thiện - Sơn Tây, Hà Nội

46

665111005

Tăng Thị Minh Cô

15/03/1998

E

Toán - Tin

Sư phạm Toán học

THPT Tùng Thiện - Sơn Tây, Hà Nội

47

665111006

Nguyễn Văn Quốc Doanh

14/11/1998

E

Toán - Tin

Sư phạm Toán học

THPT Tùng Thiện - Sơn Tây, Hà Nội

48

665111010

Đinh Văn Khang

05/07/1998

E

Toán - Tin

Sư phạm Toán học

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

49

665111011

Vũ Trung Kiên

15/07/1997

E

Toán - Tin

Sư phạm Toán học

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

50

665111015

Dương Thị Kim Ngân

16/09/1998

E

Toán - Tin

Sư phạm Toán học

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

51

665111018

Chu Thị Hoàng Phương

12/12/1997

E

Toán - Tin

Sư phạm Toán học

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

52

665111019

Nguyễn Như Quỳnh

20/04/1998

E

Toán - Tin

Sư phạm Toán học

THPT Thạch Bàn - Long Biên, Hà Nội

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)