Chi tiết

Thông báo tổ chức thi học kỳ 1 năm học 2021-2022

>

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường tổ chức thực hiện đánh giá kết quả học tập môn chung của sinh viên cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo hình thức thi trực tuyến. Lịch thi cụ thể theo file đính kèm.

 Sinh viên lưu ý:

 - Nếu không đảm bảo yêu cầu về thiết bị cá nhân và mạng internet để tham gia thi, sinh viên có thể làm đơn hoãn thi (Theo mẫu 1) và gửi vào email: thimonchunghnue@gmail.com trước thời gian thi của môn hoãn thi ít nhất 5 ngày.

- Sinh viên đã được hoãn thi từ học kỳ trước có nguyện vọng thi bổ sung thì làm đơn thi bổ sung (Theo mẫu 2) và gửi vào email: thimonchunghnue@gmail.com

Sinh viên có vấn đề cần thắc mắc liên hệ Trung tâm ĐBCL theo email:  thimonchunghnue@gmail.com ; số điện thoại 02437547737 máy lẻ 618 để được giải đáp.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Các thông báo khác