Chi tiết

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới việc học trực tuyến của sinh viên

>

Mục đích của nghiên cứu này là khảo sát các yếu tố ảnh hưởng tới việc học trực tuyến của sinh viên, đặc biệt trong thời gian bị tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm các hoạt động học tập, khả năng tiếp cận công nghệ, sự hỗ trợ của gia đình và địa phương đối với các hoạt động dạy và học 
Nếu bạn hoàn thành bản khảo sát, bạn đã cung cấp cho nhà trường thông tin để cải thiện quá trình đào tạo cho sinh viên.

Trân trọng cảm ơn
 
 
 
Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)