Chi tiết

Đăng ký TN HK1 năm học 2021-2022

>

Sinh viên đăng ký xét TN HK1 năm học 2021-2022

Lưu ý: Chọn đợt xét: Đợt 1 năm 2022. Nếu đã đăng ký các đợt trước, xoá ĐK xét TN và đăng ký lại vào lần 1 năm học 2021-2022

Thời hạn đăng ký: trước 23h59 ngày 10/01/2022

Các thông báo khác