Chi tiết

Điều chỉnh lịch học một số học phần Tiếng Anh

Mọi thông tin xin liên hệ cô Nguyen Thi Thanh Huyen huyenntt@hnue.edu.vn - VP khoa Tiếng Anh 024 37549180>

Căn cứ quyết định của Nhà trường cử 22 giảng viên khoa Tiếng Anh đi công tác từ ngày 08/01/2019 đến 28/01/2019. Vì vậy, Nhà trường điều chỉnh Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018 -2019 một số học phần liên quan đến các giảng  viên đi công tác như sau: Các lớp học sau sẽ nghỉ học từ ngày 08/01/2019 đến 28/01/2019.

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC

STT

Danh sách các lớp

Số lớp

Họ tên giảng viên

1.

Tăng cường Toán- K67, Chương trình 2 – K68

02

Lê Thị Kim Anh

2.

 2 lớp - Tiếng Anh 2 – K68(A1) –P202K

02

Phạm Thị Vân Anh

3.

SPTA – K67A, NNA – K68H, Tăng cường Toán - K68

03

Triệu Tuấn Anh

4.

SPTA-K67A, SPTA-K67B, NNA-K68E,

NNA-K68G,NNA-K68M

05

Cao Thị Thu Giang

5.

SPTA-K67A, SPTA-K68B, GDTH-K67

03

Nguyễn Thị Kiều Giang

6.

SPTA-K66A, SPTA-K66B,

Tiếng Anh 2 – K68(A1)- P201K

04

Lê Thanh Hà

7.

NNA-K68E, NNA-K68G

03

Lê Thị Thu Hồng

8.

NNA-K67G, NNA-K68H, GDTH-K67, GDMN-K67

04

Đinh Thị Hương

9.

SPTA-K67A, SPTA-K67B

02

Nguyễn Thị Mai Hương

10.

Tăng cường Sinh- K67, NNA-K68I,

Tiếng Anh 2-K68(A2)-P202K

03

Nguyễn Thị Thuỷ Hường

11.

2 môn - Chương trình 2-K67

02

Nguyễn Thị Hương Lan

12.

SPTA-K66A, SPTA-K68A,  SPTA-K68B,

Tăng cường Hóa - K67

04

Nguyễn Hồng Liên

13.

NNA – K67E, GDTH-K66,GDMN-K66

03

Doãn Thuỳ Linh

14. 

2 môn - SPTA-K66B, NNA-K67G

03

Đỗ Thị Phương Mai

15.

 Tăng cường Sinh–K68, SPTA-K66A

03

Đỗ Thị Phi Nga

16.

Tăng cường Hóa-K68

01

Hà Hồng Nga

17. 

NNA – K67E, NNA-K68G, Tăng cường Vật lý - K67

03

Lê Thị Minh Nguyệt

18.

SPTA-K67B, NNA-K68E

02

Lưu Thị Kim Nhung

19.

Tăng cường Sinh-K68, Tiếng Anh 2-K68(A2)

02

Trần Thị Thanh Xuân

20.

2 môn – Tiếng Anh 1 (A2)

02

Phạm Thị Thanh Thuý

21.

2 môn - SPTA-K67A, SPTA-K67B

02

Thái Thị Cẩm Trang

22. 

SPTA-K67B, SPTA-K68C, GDTH-K67

03

Ngô Quỳnh Trang

 

Sau thời gian trên các lớp này vẫn học theo Thời khóa biểu cũ. Việc dạy bù thời gian nghỉ trên sẽ được Nhà trường thông báo sau. 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)