Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc lịch thu học phí Học kỳ 1 năm học 2021 -2022 (Hệ Sư phạm)

(dành cho sinh viên K71 hệ cử nhân Sư phạm)>

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định thời gian thu học phí HK1/2021-2022 cho sinh viên K71 hệ của nhân Sư phạm như sau:    

  1. Đối tượng và định mức học phí (theo tín chỉ) hệ đào tạo đại học như sau:
  1. Đối tượng đóng học phí:

Sinh viên Hệ cử  nhân Sư phạm K71 thực hiện như sau:

a. Đối với những sinh viên đã nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt được nhà trường phê duyệt thì sinh viên sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của Trường (quy định tại mục a, khoản 1, Điều 4 của Nghị định 116/2020/NĐ-CP). Sinh viên phải đóng học phí học lại, học cải thiện và học chương trình 2 (nếu có).

b. Đối với những sinh viên còn lại: (những sinh viên không nộp Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt hoặc những sinh viên Đăng ký không hưởng chế độ ) thì sẽ phải đóng học phí theo số tín chỉ đã đăng ký trong từng học kỳ.

2. Định mức học phí:

Khối ngành, chuyên ngành

Đơn giá/tín chỉ

Ghi chú

Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

Mức học phí trên bao gồm cả học phí học lần đầu đối với các môn GDTC và GDQP

- Đào tạo giáo viên

260.000đ

 

  1. Thời gian và phương thức thu học phí:

Thời gian:             Từ ngày 17/12/2021 đến hết ngày 22/12/2021

Phương thức thu:        Nộp học phí qua ngân hàng

  III. Hướng dẫn nộp tiền qua ngân hàng:

Cách 1: Sinh viên chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản thu học phí của trường theo thông tin sau:

     Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

Số tài khoản:         3100201025091

Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

Số tiền:             

Nội dung: 715603001  Nguyen Van A nop tien HK1 (ĐT: 0912…..)

                   mã số SV        họ và tên                             số ĐT của SV

Ví dụ cụ thể:

Sinh viên Nguyễn Văn A, khoa Sư phạm Địa lý, mã sinh viên 715603001 muốn nộp học phí của HK1/21-22, với số tín chỉ là 13 tín thực hiện 01 giao dịch như sau:  

      * Số tiền phải nộp

       Học phí học kỳ 1/20-21            13 tín chỉ x 260.000đ =    3.380.000đ

                                          Tổng số tiền:                                       3.380.000đ

Thực hiện giao dịch:

      Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

 Số tài khoản:          3100201025091

 Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

 Số tiền:             3.380.000đ

 Nội dung: 715603001  Nguyen Van A nop tien HK1 0912805985

                   mã số SV         họ và tên                              số ĐT của SV

Lưu ý: - Nội dung nộp tiền bắt buộc phải ghi đầy đủ mã sinh viên, họ tên sinh viên để phục vụ công tác quản lý hệ thống, số điện thoại để liên hệ khi cần (có sai sót). Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).

- Sau khi nộp học phí, Sinh viên vào trang Web: daotao.hnue.edu.vn mục XEM HOC PHI & SHP để kiểm tra thông tin thanh toán tiền học phí. Nếu học phí đã nộp mà chưa thấy được cập nhật trên trang cá nhân thì liên hệ số Hotline 02437643118 (NH Nông nghiệp) để được giải đáp và bổ sung thông tin kịp thời. 

Cách 2: Sinh viên nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của sinh viên do Nhà trường mở cho tại Ngân hàng Agribank trong thời gian thu học phí. Số dư tối thiểu trong tài khoản là 50.000đ + số tiền  học phí phải nộp, Ngân hàng sẽ tự động thu học phí vào tài khoản của trường trong thời gian quy định ở trên (không thu phí của sinh viên).     

      Ghi chú:

      Sinh viên nợ học phí sẽ không được đăng ký tín chỉ cho học kỳ tiếp theo.

 

Các thông báo khác