Chi tiết

THÔNG BÁO: Đăng ký tín chỉ kỳ II năm học 2020 - 2021

Thông tin phản ánh đến Email : ngannguyenthimai@hnue.edu.vn; diepnd@hnue.edu.vn hoặc Cố vấn học tập khoa>

*Lịch đăng ký tín chỉ kỳ II năm học 2020 – 2021.

- Ngày 26/12/2020: Sinh viên K67, K68, K69, bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phần mềm), bắt đầu học từ ngày 11/01/2021

- Ngày 28/12/2020: Sinh viên K70, bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phần mềm), bắt đầu học từ ngày 11/01/2021

- TKB Môn chung 

- TKB môn chuyên ngành

Lịch trình đăng ký tín chỉ  TKB kỳ II năm học 2020-2021 (bao gồm đăng ký học đi và học lại).

Khóa

Tên khoa

Giờ

Ngày

 

K67,68, 69

Toán học, CNTT, Vật lý

05h00–>22h00

28/12/2020-->08/01/2021

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

05h00–>22h00

28/12/2020-->08/01/2021

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

05h00–>22h00

28/12/2020-->08/01/2021

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

05h00–>22h00

28/12/2020-->08/01/2021

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

05h00–>22h00

28/12/2020-->08/01/2021

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

05h00–>22h00

28/12/2020-->08/01/2021

 

Khóa

Tên khoa

Giờ

Ngày

 

K70

Toán học, CNTT, Vật lý

05h00–>22h00

28/12/2020-->10/01/2021

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

05h00–>22h00

28/12/2020-->10/01/2021

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

05h00–>22h00

28/12/2020-->10/01/2021

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

05h00–>22h00

28/12/2020-->10/01/2021

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

05h00–>22h00

28/12/2020-->10/01/2021

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

05h00–>22h00

28/12/2020-->10/01/2021

 

·         Lịch chỉnh sửa TKB, rút bớt tín chỉ và giải quyết đơn từ khiếu nại     

    

Khóa

Thời gian/Nội dung

Lý do

Địa điểm

 

K67,68

 

K69,70

11/01/2021--- >15/01/2021

(Sinh viên có thể chỉnh sửa TKB)

- Do một số lớp tín chỉ thông báo hủy == > Sinh viên phải có trách nhiệm lên mạng đăng ký lại lớp khác.

- Do sự lựa chọn ban đầu chưa phù hợp == > Sinh viên vào mạng đăng ký lại TKB

- Sinh viên tự vào trang cá nhân để  rút bớt tín chỉ

18/01/2021--- >22/01/2021

( Sinh viên rút bớt tín chỉ)

 

- Do đăng ký quá nhiều hoặc hoàn cảnh gia đình, ..

== > Sinh viên cần rút bớt tín chỉ

- Sinh viên chưa thỏa mãn về việc đăng ký tín chỉ = > Viết đơn xin xác nhận của BCN khoa, sau đó gửi đến phòng Đào tạo để xem xét và giải quyết

- Nộp đơn khiếu nại tại phòng 204 Đào tạo

 

 

* Ghi chú: Sinh viên phải tự chịu  trách nhiệm về việc đăng ký tín chỉ của mình, hết thời hạn trên nhà trường sẽ dừng giải quyết đơn từ khiếu nại.

* Đối với K67: Chỉ được đăng ký môn khóa luận tốt nghiệp hoặc chuyên đề tương đương, Môn TTSP nhà trường đã chốt danh sách nên sv không

được đăng ký môn này nữa.

 

1. Đặc điểm TKB kỳ II năm học 2020-2021.

- TKB có các nhóm môn kiến thức sau :

+ Nhóm môn môn chung

+ Nhóm môn chuyên ngành

+ Nhóm môn không tính điểm tích lũy: Giáo dục thể chất; GD Quốc phòng

- Môn học trong TKB có đủ 2 thành phần: Lý thuyết và Thực hành/Bài tập, sinh viên phải đăng ký đồng thời đầy đủ cả lớp Lý thuyết và Thực hành. Sinh viên

có thể đăng ký lớp Lý thuyết này nhưng có thể đăng ký lớp Thực hành lớp khác.

- Môn học có ký hiệu khóa (K67/K68,K69, K70) sẽ theo lịch học, lịch thi cùng khóa đó.

2. Cấu trúc TKB kỳ II năm 2020 - 2021

a). Nhóm môn chung

TT

Tên môn

Ký hiệu tên

Số

TC

Phạm vi

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh

POLI 202

2

K68, K67, K66, K69

2

Giáo dục học

PSYC 102

3

K69, K70 (dành cho khối ngành SP)

3

Thực hành kỹ năng giáo dục

COMM 301

2

K69

4

Rèn luyện NVSP

COMM 001

3

K69

5

Ngoại ngữ 1 (Anh, Nga, Pháp, Trung)

 

3

K69,70

6

Kinh tế chính trị Mác Lê

POLI 104

2

K69, 70

7

Lý luận dạy học

COMM 201-K69

2

K69 (dành cho khối ngành SP)

8

Lịch sử văn minh thế giới-K69

COMM 110-K69

2

K69, 70 (dành cho khối ngành XH)

9

GDTC 2

PHYE 151

1

K70, 69

10

Xã hội học đại cương-K69

COMM 109-K69

2

K69, 70 (dành cho khối ngành XH)

11

Giáo dục Quốc phòng (phần 2)

DEFE 201-K69

2

K69

12

Nhân học đại cương

COMM 108

2

K69, 70 (dành cho khối ngành XH)

13

Tiếng việt thực hành

COMM 106

2

K69,70

14

Nghệ thuật đại cương

COMM 107

2

K69,70

15

Tin học đại cương

COMP 103

2

K69, 70

16

Nhập môn KHTN và Công nghệ

COMM 104

3

K69,70 (dành cho khối ngành TN)

17

Thống kê xã hội học

MATH 137

2

K69, 70

18

Calculus

MATH 159

3

K69, 70 (dành cho khối ngành TN)

19

Nhập môn khoa học và máy tính

COMP 106

2

K69, 70 (dành cho khối ngành TN)

b). Nhóm môn chuyên ngành == > Môn học có gắn ký hiệu tên khoa

c). Nhóm môn không tính điểm tích lũy tín chỉ: Giáo dục thể chất.

3. Một số gợi ý giúp sinh viên đăng ký tín chỉ hiệu quả.

Bước 1: Xác định mục tiêu học tập cho học Kỳ II năm 2020– 2021 (Học gì ?; Học như thế nào ? ; Cách xác lập TKB ?)

Bước 2: Xây dựng ý tưởng các môn sẽ học và nghiên cứu ký các môn có trong TKB kỳ II năm 2020 - 2021

Bước 3: Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến mục tiêu, ý tưởng các môn sẽ học trong kỳ II .

             + Nghiên cứu kỹ Chương trình đào tạo của chuyên ngành đang theo học (xem trên trang : daotao.hnue.edu.vn)

+ Nghiên cứu tổng thể TKB kỳ II năm 2020 – 2021, các  môn chung/môn chuyên ngành (xem trên trang : hnue.edu.vn)

+ Tham vấn tư vấn giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) hoặc cô giáo vụ khoa/ trợ lý đào tạo khoa

+ Thường xuyên xem các thông tin cập nhật trên trang: daotao.hnue.edu.vn

Bước 4: Lập bảng TKB cá nhân (theo mẫu), sau đó ghi nháp tên các môn học.

     Tiết/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Bước 5: Tiến hành đăng ký == > vào phần mềm: daotao.hnue.edu.vn

Bước 6: Kiểm tra lại TKB cá nhân = > lưu lại

Bước 7: Phải đi học buổi đầu tiên của từng môn để nhận lớp, nhận tên giáo viên và các thông tin khác bổ sung mới. Nếu có thay đổi môn học,

học, sinh viên vào phần mềm điều chỉnh lại TKB cá nhân ngay trong tuần đầu tiên và kiểm tra kỹ danh sách môn học trên phần mềm.

Bước 8: Lưu lại và chốt TKB cuối cùng (hoàn thành)

 

4. Một s khuyến cáo

-  Trong thời gian đăng ký = > Sinh viên nên bảo quản mật khẩu (Pass) của mình.

-  Không nên nhờ bạn bè đăng ký hộ TKB, nên tự mình tìm hiểu các môn học và đăng ký.

-  Khi đã đăng ký xong TKB của mình, sinh viên nên in hoặc lưu lại (yêu cầu để nguyên  ngày, giờ in) để làm căn cứ cho việc thắc mắc sau này.

- Trong thời gian đăng ký tín chỉ, sinh viên nên thường xuyên xem các thông tin trên trang daotao.hnue.edu.vn để biết được các lớp hủy.

- Trong 2 tuần học đầu tiên, sinh viên nên yêu cầu giáo viên điểm danh thường xuyên bằng danh sách in ra từ phần mềm, nếu không có tên hoặc sai thì phải phản

ánh ngay đến phòng đào tạo (email: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn, diepnd@hnue.edu.vn.) để giải quyết.

-  Sinh viên nên đăng ký TKB theo mức ưu tiên sau:

+ Đăng ký các môn chuyên ngành trước ==> các môn chung bắt buộc ==> các môn chung tự chọn.                                                                                 

+ Đăng ký các môn là điều kiện tiên quyết cho nhiều các môn.                                                                                  

+ Đăng ký các môn chuyên ngành học lại trước ==> các môn chung học lại sau ==> tiếp theo các môn học đi.

+ Sinh viên thuộc ngành SP nên đăng ký các môn GD học và Tâm lý trước, vì nó hỗ trợ cho việc thực tập.

PHÒNG ĐÀO TẠO

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)