Chi tiết

Thông báo về việc hủy các môn học cùng Khóa 70

>

Do lịch học của K70 có thay đổi nên toàn bộ các sinh viên đã đăng ký học cùng K70 sẽ hủy thời khóa biểu và không học trong HK này

Mọi thắc mắc sinh viên có thể liên hệ với cô Ngân/Thầy Điệp, email ngannguyenthimai@hnue.edu.vn/diepnd@hnue.edu.vn

Trân trọng thông báo.

Các thông báo khác