Chi tiết

Thời gian phúc khảo các môn chung HK2 năm học 2018-2019

Chi tiết xin liên hệ giangbh@hnue.edu.vn>

Phòng Đào tạo tiếp nhận đăng ký phúc khảo các môn chung HK2 năm học 2018-2019 vào 01 ngày 18/6/2019. Sinh viên không phải làm đơn.

Địa điểm: Phòng 209 Nhà Hiệu bộ.

 

Các thông báo khác