Chi tiết

Kế hoạch thi học kỳ và xét tốt nghiệp HK2 năm 2019-2020

>

Nhà trường thông báo kế hoạch thi kết thúc học phần và kế hoạch xét tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

  1. Kế hoạch thi kết thúc học phần:
  • Thi học phần học kỳ 2: Từ ngày 30/05 đến 12/06/2020.
  1. Kế hoạch xét tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2019-2020:
  • Từ 01/06 đến 07/06/2020: Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp trên Hệ thống đăng kí tín chỉ.
  • Từ 08/06 đến 13/06/2020: Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và hoàn thành điểm cho sinh viên tốt nghiệp trên Hệ thống quản lý điểm.
  • Từ 15/06 đến 21/06/2020: Xét tốt nghiệp tại khoa.
  • Từ 22/06 đến 26/06/2020: Xét tốt nghiệp cấp trường.
  • Ngày 10/07/2020: Dự kiến phát bằng tốt nghiệp.

 

Các thông báo khác