Chi tiết

Kế hoạch tổ chức thực tập sư phạm 2 năm học 2021-2022

>

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thực tập sư phạm trong học kì 2 như sau:

1. Thời gian

- Đợt 1: 5 tuần, từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/3/2022.

- Đợt 2: 5 tuần, từ ngày 14/3/2022 đến ngày 15/04/2022.

2. Điều kiện, hình thức đăng kí

a) Điều kiện: Hoàn thành các học phần về phương pháp dạy học bộ môn.

b) Hình thức

- Sinh viên khóa 68 đủ điều kiện cần đăng kí thực tập Đợt 1 trên cổng đăng kí tín chỉ (http://daotao.hnue.edu.vn) theo số lượng sinh viên/ngành phân bổ tại mỗi cơ sở thực tập (bảng tổng hợp trên cổng đăng kí). Đối với thực tập Đợt 2, Nhà trường sẽ chuyển danh sách đăng kí Đợt 1 sang.   

- Đăng kí theo các bước sau:

+ Bước 1: Đăng kí đoàn thực tập.

+ Bước 2: Đăng kí vào nhóm theo đúng ngành đào tạo.

- Thời gian mở cổng đăng kí:

     Từ 10h00 ngày 04/01/2022 đến 8h00 ngày 07/01/2022.

Nếu đăng kí muộn hoặc sai ngành thực tập thì sinh viên sẽ không được thực tập sư phạm trong học kì 2 năm học 2021 - 2022.

Ghi chú: Đối với sinh viên có nguyện vọng và có thể tự liên hệ thực tập sư phạm tại trường THPT ở địa phương nơi cư trú mà ở đó hoạt động dạy học diễn ra trực tiếp, sinh viên xin giấy xác nhận đồng ý tiếp nhận thực tập của Ban Giám hiệu trường thực tập. Sinh viên viết đơn đề nghị được thực tập tại địa phương và gửi kèm ảnh chụp giấy xác nhận này tới Phòng Đào tạo (qua email: thuctap@hnue.edu.vn) trước 11h30 ngày 07/01/2022. Phòng Đào tạo sẽ tổng hợp nguyện vọng của sinh viên và xem xét giải quyết.

* Ghi chú:

- Sinh viên các khoa Nghệ thuật, Tiếng Pháp, GD Đặc biệt, GD Mầm Non, GD Tiểu học đăng kí thực tập sư phạm theo đoàn đặc thù do các khoa chủ động liên hệ cơ sở thực tập và phối hợp tổ chức thực tập sư phạm theo Kế hoạch chung kể trên.

- Thực tập cuối khóa đối với các ngành ngoài sư phạm sẽ thực hiện như các năm trước.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

TS. Trần Bá Trình – Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Điện thoại: 0946828147. Email: thuctap@hnue.edu.vn

Danh sách các đoàn thực tập các ngành đào tạo bằng tiếng Anh

Danh sách các đoàn thực tập các ngành khác

Các thông báo khác