Chi tiết

Lịch thi Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT

>

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo.

 

Lịch thi Quản lý Hành chính Nhà nước và Quản lý ngành GD&ĐT như sau:

Địa điểm thi: Nhà C - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

                   Các phòng thi lần lượt theo thứ tự: 309-310-405-411-412

Thời gian thi:

+ 14h00: Đối với các khoa: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Tiểu học, Nghệ thuật, Toán - Tin, Công nghệ thông tin, LLCT&GDCD, SP Kỹ thuật, Tiếng Anh

+ 15h00:  Đối với các  khoa: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non, GD Quốc phòng, Giáo dục Thể chất, Triết học, Tiếng Pháp   

Chú ý:

  • Sinh viên khi đi thi phải mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND. Nếu không có thẻ hoặc CMND thì không được dự thi.

  • Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút. Đến muộn quá 15 phút không được dự thi.

 

Các thông báo khác