Chi tiết

THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ II (2018 - 2019)

Thông tin phản ánh về Email : ngannguyenthimai@hnue.edu.vn>

1. Đặc điểm TKB kỳ II năm học 2018-2019.

- TKB có các nhóm môn kiến thức sau :

+ Nhóm môn môn chung

+ Nhóm môn chuyên ngành

+ Nhóm môn không tính điểm tích lũy: Giáo dục thể chất; GD Quốc phòng

- Môn học trong TKB có đủ 2 thành phần: Lý thuyết và Thực hành/Bài tập, yêu cầu sinh viên phải đăng ký đồng thời đầy đủ cả lớp Lý thuyết và Thực hành. Sinh viên có thể đăng ký lớp Lý thuyết này và đăng ký lớp Thực hành/BT lớp lý thuyết khác đều hợp lệ.

- Môn Rèn luyện NVSP TX - K68(3 tín chỉ), sinh viên phải đăng ký đủ 3 thành phần (LT, TH, BT), phải bấm đồng thời cùng  một  lúc vào 3 thành phần rồi mới bấm lưu.

- Môn học có ký hiệu K65/K66/K67/K68 == > Lịch học, lịch thi theo kế hoạch của khóa đó.

- Môn học Tiếng Anh K68 chia theo mức A1, A2 == > Sinh viên K68 đăng ký Học phần 2 Tiếng Anh theo các bậc đã học ở kỳ

- Sinh viên  K65, K66, K67 học lại, học đi, học cải thiện đăng ký cùng thời gian theo đợt.

- Sinh viên K65, Bắt đầu đăng ký ngày 22/12/2018 -- > 03/01/2019; Chỉnh sửa TKB từ 04/01 -- > 10/01/2019. 

- Sinh viên K66, Bắt đầu đăng ký ngày 23/12/2018 -- > 04/01/2019; Chỉnh sửa TKB từ 05/01 -- > 11/01/2019. 

- Sinh viên K67, K68 Bắt đầu đăng ký ngày 24/12/2018 -- > 05/01/2019; Chỉnh sửa TKB từ 06/01 -- > 11/01/2019.   

2. Cấu trúc TKB kỳ II năm 2018 - 2019

 a). Nhóm môn chung

TT

Tên môn

Ký hiệu tên

Số

TC

Phạm vi

1

Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin 1

POLI 101

2

K68,K67, K66, K65

2

Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin 2

POLI 201

3

K68,K67, K66, K65

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

POLI 202

2

K68,K67, K66, K65

4

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

POLI 301

3

K68,K67, K66, K65

5

Tâm lý học giáo dục

PSYC 101

4

K68,K67, K66, K65

6

Giáo dục học

PSYC 102

3

K68,K67, K66, K65

7

Giao tiếp sư phạm

PSYC 104

2

K68,K67, K66, K65

8

Rèn luyện NVSP

COMM 001

3

K68,K67, K66, K65

9

Ngoại ngữ 2 (Pháp, Nga, Trung)

Mã + 102

4

K68,K67, K66, K65

10

Tiếng Anh 2 ( A1, A2)

ENGL 102(A1,A2)

3

K67, K68

11

T.Pháp,Nga,Trung (Chuyên ngành)

FREN,RUSS,CHIN+211

2

K68,K67, K66, K65

12

Âm nhạc; Mỹ học GD thẩm mỹ; Kỹ năng giao tiếp

MUSI, POLI, PSYC +109

2

K68,K67, K66, K65

13

Tin học đại cương

COMP 103

2

K68,K67, K66, K65

*). Một số môn TKB không hoàn thiện nhưng sinh viên bắt buộc phải đăng ký : Khóa luận tôt nghiệp; Thực tế chuyên môn; Thực địa; Ngoại khóa

b). Nhóm môn chuyên ngành == > Môn học có gắn ký hiệu tên khoa

c). Nhóm môn không tính điểm tích lũy tín chỉ: Giáo dục thể chất.

3. Một số gợi ý giúp sinh viên đăng ký tín chỉ hiệu quả.

Bước 1: Xác định mục tiêu học tập cho học Kỳ II năm 2018 – 2019 (Học gì ?; Học như thế nào ? ; Cách xác lập TKB ?)

Bước 2: Xây dựng ý tưởng các môn sẽ học và nghiên cứu ký các môn có trong TKB kỳ II năm 2018 - 2019

Bước 3: Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến mục tiêu, ý tưởng các môn sẽ học trong kỳ II .

           + Nghiên cứu kỹ Chương trình đào tạo của chuyên ngành đang theo học (xem trên trang : daotao.hnue.edu.vn)

+ Nghiên cứu tổng thể TKB kỳ II năm 2018 – 2019, các  môn chung/môn chuyên ngành (xem trên trang : hnue.edu.vn)

+ Nghiên cứu Quy chế đào tạo (xem sổ tay sinh viên), cân nhắc kỹ việc học cải thiện điểm D (xem lịch trình chi tiết thời gian làm thủ tục hủy điểm D trên trang: daotao.hnue.edu.vn)

+ Tham vấn tư vấn giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) hoặc cô giáo vụ khóa/ trợ lý đào tạo khoa

+ Thường xuyên xem các thông tin cập nhật trên trang: daotao.hnue.edu.vn

Bước 4: Lập bảng TKB cá nhân (theo mẫu), sau đó ghi nháp tên các môn học.

     Tiết/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Bước 5: Tiến hành đăng ký == > vào phần mềm: daotao.hnue.edu.vn

Bước 6: Kiểm tra lại TKB cá nhân == > lưu lại

Bước 7: Phải đi học buổi đầu tiên của từng môn để nhận lớp, nhận tên giáo viên và các thông tin khác bổ sung mới. Nếu có thay đổi môn học, buổi học, sinh viên vào phần mềm điều chỉnh lại TKB cá nhân ngay trong tuần đầu tiên và kiểm tra kỹ danh sách môn học trên phần mềm.

Bước 8: Lưu lại và chốt TKB cuối cùng (hoàn thành)

4. Một số khuyến cáo

-  Trong thời gian đăng ký == > Sinh viên nên bảo quản mật khẩu (Password) của mình.

-  Không nên nhờ bạn bè đăng ký hộ TKB, nên tự mình tìm hiểu các môn học và đăng ký.

-  Khi đã đăng ký xong TKB của mình, sinh viên nên in hoặc lưu lại (yêu cầu để nguyên ngày, giờ in) để làm căn cứ cho việc thắc mắc sau này.

- Trong thời gian đăng ký tín chỉ, sinh viên nên thường xuyên xem các thông tin trên trang daotao.hnue.edu.vn để biết được các lớp hủy.

- Trong 2 tuần học đầu tiên, sinh viên nên yêu cầu giáo viên điểm danh thường xuyên bằng danh sách in ra từ phần mềm, nếu không có tên hoặc sai thì phải phản ánh ngay đến phòng đào tạo (email: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn) để giải quyết.

-  Sinh viên nên đăng ký TKB theo mức ưu tiên sau:

+ Đăng ký các môn chuyên ngành trước ==> các môn chung bắt buộc ==> các môn chung tự chọn.                                                                                

+ Đăng ký các môn là điều kiện tiên quyết cho nhiều các môn.                                                                                  

+ Đăng ký các môn chuyên ngành học lại trước ==> các môn chung học lại sau ==> tiếp theo các môn học đi.

+ Sinh viên thuộc ngành SP nên đăng ký các môn GD học và Tâm lý trước, vì nó hỗ trợ cho việc thực tập.

5. Danh sách giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) các khoa (danh sách BCN các khoa công bố)

TT

Khoa

Tên giáo vụ

Điện thoại

Email giáo vụ

1

Khoa Toán

Cô Thuỷ

0915509969

<thuy.gvtoan@yahoo.com.vn>

2

Khoa CNTT

Cô Hà

0914764730

ttha@hnue.edu.vn

3

Khoa Lý

Cô Vân Anh

0982355589

dtvanh@hnue.edu.vn

4

Khoa Văn

Cô Nguyên

0903252899

ntnguyen1111@yahoo.com.vn

5

Khoa Sử

Thầy Bằng

0912128428

 bangnv@hnue.edu.vn

6

Khoa GD Đặc Biệt

Cô Yến

0985928585

<yenphamhai12@gmail.com>

7

Khoa GD Quản lý

Cô Vân Anh

0983215455

<vananh@hnue.edu.vn>

8

Khoa Việt Nam học

Cô Vân

0945823307

tranvanvnh@gmail.com

9

Khoa Tiếng Anh

Cô  Huyền

0989143174

<huyenntt@hnue.edu.vn>

10

Khoa  Nghệ thuật

Thầy Điền

01687469999

dienlh@hnue.edu.vn

11

Khoa Mầm Non

Cô Hà

0985178669

<phha1973@yahoo.com>

12

Khoa Tiểu học

Cô Thường

0983435119

<thuongtieuhoc@yahoo.com.vn>

13

Khoa GDTâm Lý

Cô Thuý

0945100696

 thuyptd@hnue.edu.vn

14

Khoa Tiếng Pháp

Cô Hiền

0988157388

 

15

Khoa GD Thể Chất

Thầy Tùng

0915005939

<tungdd@hnue.edu.vn>

16

Khoa SP Kỹ thuật

Cô Tú

0982199845

<vucamtu88@gmail.com>

17

Khoa GDQP-AN

Thầy Sơn

0918477098

<sonln@hnue.edu.vn>

18

Khoa Địa

Cô Lan

0913383226

 

19

Khoa LL Chính trị

Cô Mai

0988653603

<maipn@hnue.edu.vn>

20

Khoa Hoá

Cô Liên

0969156262

<thuyliendhsphn@gmail.com>

21

Khoa Sinh

Cô Tuyết

0989136508

 tuyettta@yahoo.com

22

Khoa Triết học

Cô Hương

0989660431

chauanh061207@yahoo.com.vn

23

Khoa  CTXH

Cô Thư

0977531878

anhthuthuclan@yahoo.com

24

BM Tiếng Nga

Cô Hương

0983680911

k.tiengnga@hnue.edu.vn

25

BM Tiếng Trung

Cô Linh

0943924919

ttq@hnue.edu.vn

 

6. Lịch đăng ký tín chỉ.

- Từ ngày 22/12/2018 -- > 03/01/2019, Sinh viên K65 bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phân mềm)

- Từ ngày 23/12/2018 -- > 04/01/2019: Sinh viên K66 bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phân mềm)

- Từ ngày 24/12/2018 -- > 05/01/2019: Sinh viên K67, K68 bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phân mềm)

Lịch trình đăng ký tín chỉ  TKB kỳ II năm học 2018-2019 (bao gồm đăng ký học đi và học lại).

I. Lịch đăng ký tín chỉ  K65, K66

Khóa

Tên khoa

Giờ

Ngày

 

K65

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

05h00 –> 23h00

22/12/2018 --> 03/01/2019

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

08h00 – > 23h00

22/12/2018 --> 03/01/2019

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

11h00 – > 23h00

22/12/2018 --> 03/01/2019

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

15h00 –> 23h00

22/12/2018 --> 03/01/2019

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

17h00 - > 23h00

22/12/2018 --> 03/01/2019

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

19h00 - > 23h00

22/12/2018 --> 03/01/2019

 

K66

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

05h00 –> 23h00

23/12/2018 --> 04/01/2019

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

08h00 – > 23h00

23/12/2018 --> 04/01/2019

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

11h00 – > 23h00

23/12/2018 --> 04/01/2019

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

15h00 –> 23h00

23/12/2018 --> 04/01/2019

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

17h00 - > 23h00

23/12/2018 --> 04/01/2019

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

19h00 - > 23h00

23/12/2018 --> 04/01/2019

 

II. I. Lịch đăng ký tín chỉ  K67, K68

Khóa

Tên khoa

Giờ

Ngày

 

K67

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

05h00 –> 23h00

24/12/2018 --> 05/01/2019

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

06h00 – > 23h00

24/12/2018 --> 05/01/2019

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

07h00 – > 23h00

24/12/2018 --> 05/01/2019

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

08h00 –> 23h00

24/12/2018 --> 05/01/2019

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

09h00 - > 23h00

24/12/2018 --> 05/01/2019

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

10h00 - > 23h00

24/12/2018 --> 05/01/2019

 

K68

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

12h00 –> 23h00

24/12/2018 --> 05/01/2019

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

13h00 – > 23h00

24/12/2018 --> 05/01/2019

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

14h00 – > 23h00

24/12/2018 --> 05/01/2019

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

15h00 –> 23h00

24/12/2018 --> 05/01/2019

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

16h00 - > 23h00

24/12/2018 --> 05/01/2019

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

17h00 - > 23h00

24/12/2018 --> 05/01/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Lịch chỉnh sửa TKb, rút bớt tín chỉ và giải quyết đơn từ khiếu nại 

 

Khóa

Thời gian/Nội dung

Lý do

Địa điểm

 

K65, K66

03/01/2019 --- > 10/01/2019

(Sinh viên có thể chỉnh sửa TKB)

- Do một số lớp tín chỉ thông báo hủy == > Sinh viên phải có trách nhiệm lên mạng đăng ký lại lớp khác.

- Do sự lựa chọn ban đầu chưa phù hợp == > Sinh viên vào mạng đăng ký lại TKB

- Sinh viên tự vào mạng để đăng ký lại

03/01/2019 --- > 10/01/2019

- Sinh viên rút bớt tín chỉ

- Sinh viên khiếu nại TKB

- Do đăng ký quá nhiều hoặc hoàn cảnh gia đình, ..

== > Sinh viên cần rút bớt tín chỉ

- Sinh viên chưa thỏa mãn về việc đăng ký tín chỉ == > Viết đơn xin xác nhận của BCN khoa, sau đó gửi đến phòng Đào tạo để xem xét và giải quyết

- Đăng ký rút bớt tín chỉ tại phòng 204 Đào tạo.

- Nộp đơn khiếu nại tại phòng 204 Đào tạo

 

K67, K68

05/01/2018 --- > 11/01/2019

(Sinh viên có thể chỉnh sửa TKB)

- Do một số lớp tín chỉ thông báo hủy == > Sinh viên phải có trách nhiệm lên mạng đăng ký lại lớp khác.

- Do sự lựa chọn ban đầu chưa phù hợp == > Sinh viên vào mạng đăng ký lại TKB

- Sinh viên tự vào mạng để đăng ký lại

05/01/2018 --- > 11/01/2019

- Sinh viên rút bớt tín chỉ

- Sinh viên khiếu nại TKB

- Do đăng ký quá nhiều hoặc hoàn cảnh gia đình, ..

== > Sinh viên cần rút bớt tín chỉ

- Sinh viên chưa thỏa mãn về việc đăng ký tín chỉ == > Viết đơn xin xác nhận của BCN khoa, sau đó gửi đến phòng Đào tạo để xem xét và giải quyết

- Đăng ký rút bớt tín chỉ tại phòng 204 Đào tạo.

- Nộp đơn khiếu nại tại phòng 204 Đào tạo

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)