Chi tiết

Về việc đăng ký tín chỉ của SV học CTĐT thứ 2 K69

>

Sinh viên đăng ký học CTĐT thứ 2 cùng với K69 chỉ đăng ký các môn học của K69, các học phần của K68 sẽ chưa đăng ký vào

Sinh viên các khóa trước đăng ký bình thường.

Các thông tin sẽ được cập nhật tại đây.

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)