Chi tiết

Thông báo kế hoạch đi học trực tiếp sau Tết Nguyên đán 2022

>

Căn cứ Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, nhằm triển khai hiệu quả công tác đào tạo trình độ đại học hệ chính quy trong học kì II năm học 2021 - 2022 thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo dự kiến kế hoạch đào tạo sau Tết Nguyên Đán 2022 như sau:

1. Sinh viên khóa 68 đi thực tập sư phạm từ 07/02 đến 15/04/2022 theo kế hoạch cụ thể của từng trường thực tập; thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương.

2. Sinh viên các khóa 69, 70 học tập trực tuyến theo kế hoạch đã thông báo từ 07/02 đến 25/02; dự kiến từ 28/02/2022 trở lại Trường để học trực tiếp trên giảng đường theo thời khóa biểu.

3. Sinh viên khóa 71 học tập trực tuyến theo kế hoạch đã thông báo từ 07/02 đến 18/02; dự kiến từ 21/02/2022, trở lại Trường để học trực tiếp trên giảng đường theo thời khóa biểu.

Về giáo dục Quốc phòng – An ninh đợt 2 (từ 07/02 đến 20/02) và đợt 3 (từ 21/02 đến 06/03), Nhà trường tổ chức cho sinh viên K71 học tập trực tuyến các học phần 1, 2 (học phần lí thuyết) qua phần mềm Zoom. Kế hoạch các đợt 4, 5 và 6 sẽ thông báo sau.

Các thông báo khác