Chi tiết

Thông báo lịch thi môn chung học kỳ 3 năm học 2020 - 2021 và các hướng dẫn, biểu mẫu liên quan

>

Các em xem ở các file đính kèm:

- Mẫu đơn hoãn thi

 

Sinh viên có vấn đề cần thắc mắc liên hệ Trung tâm ĐBCL theo email:thihockymonchung.hnue@gmail.com;  số điện thoại 02437547737 máy lẻ 618 hoặc Sđt thầy Hưng-TT.ĐBCL 0983561281 để được giải đáp

Các thông báo khác