Chi tiết

Hủy lớp tín chỉ kỳ HK2 năm học 2019 - 2020

>

 

TT

Môn học

Buổi

Tiết

Số SVĐK

Giáo viên

Ghi chú

 

Điền kinh

 

 

 

 

 

1

PHYE 201DK-K69.1

Sáng thứ 2

1-4

10

Lê Thị Thu Hoài

 

2

PHYE 201DK-K69.2

Chiều thứ 2

7-10

13

Trương Thị Hồng Tuyên

 

3

PHYE 201DK-K69.6

Sáng thứ 5

1-4

13

Trương Thị Hồng Tuyên

 

4

PHYE 201DK-K69.9

Chiều thứ 6

7-10

09

Lê Thị Thu Hoài

 

 

Bóng chuyền

 

 

 

 

 

1

PHYE 201BC-K69.9

Sáng thứ 2

1-4

05

Nguyễn Quốc Nhân

 

2

PHYE 201BC-K69.10

Chiều thứ 6

7-10

11

Phùng Thị Bích Hằng

 

3

PHYE 201BC-K69.11

Sáng Thứ 3

1-4

05

Lê Thị Thu Hoài

 

4

PHYE 201BC-K69.12

Chiều thứ 5

7-10

13

Lê Thị Giang

 

5

PHYE 201BC-K69.13

Sáng thứ 6

1-4

03

Nguyễn Thành Trung

 

 

Ngoại Ngữ

 

 

 

 

 

1

Tiếng Anh 2- A1

Sáng thứ 6

2-5

08

Trần Thị Hạnh

201K

2

Lý luận DHTA (K68)

sáng thứ 3

3-5

07

Phan Thanh Hà

602D3

3

Tiếng Nga chuyên ngành

Chiều thứ 6

6-8

05

Trịnh Đức Thành

203K


  * Sinh viên đã đăng ký thành công vào các lớp trên sẽ bị hủy vì không đủ số lượng sinh viên để mở lớp.

Thông tin liên quan đến đăng ký tín chỉ Email : ngannguyenthimai@hnue.edu.vn.

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)