Chi tiết

Thông báo đăng ký thực tập sư phạm HK2 năm học 2020-2021

>

Công văn thông báo đăng ký thực tập sư phạm (TTSP)

Lưu ý:

Đối với sinh viên TTSP ở ngành 1 thực hiện theo công văn trên.

Đối với sinh viên TTSP theo chương trình đào tạo thứ 2 (CT2 - Ngành kép):

+ Sinh viên đi thực tập 10 tuần (Đối với SV Chương trình 1 học các ngành ngoài Sư phạm): Đăng ký vào lớp tín chỉ COMM 013-K67,68 (CT2)

+ Sinh viên đi thực tập 5 tuần (Đối với SV Chương trình 1 học các ngành Sư phạm): Đăng ký vào lớp tín chỉ COMM 014-K67,68 (CT2).

Sinh viên chỉ đăng ký vào 1 trong hai lớp tín chỉ trên, nhà trường sẽ căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký thực tập CT2 để sắp xếp đoàn thực tập và sẽ thông báo lại cho sinh viên sau

Mọi thắc mắc xin liên hệ email thuctap@hnue.edu.vn

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)