Chi tiết

Thông báo về việc đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai (CT2) học kỳ 2 năm học 2021-2022

>

Căn cứ vào Quy chế đào tạo đại học trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 3980/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nhà trường thông báo về việc đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai (CT2) học kỳ 2 năm học 2021-2022. Sinh viên được đăng ký học nếu có đủ các điều kiện sau:

+ Là sinh viên các khóa 69, 70;

+ Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh hoặc học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm 2021 (chi tiết xem trên trang web tuyển sinh của nhà trường: tuyensinh.hnue.edu.vn);

+ Chỉ đăng ký vào các ngành trong danh sách ngành tuyển CT2 kèm theo.

Để đăng ký học CT2, sinh viên đăng nhập vào hệ thống đào tạo theo tín chỉ, chọn chức năng ĐĂNG KÝ HỌC\Đăng ký học ngành 2 và đăng ký ngành học mong muốn, sau đó chuyển khoản lệ phí xét tuyển là 200.000đ theo cú pháp sau:

CT2-Ngành-Mã sinh viên-Họ tên

Ví dụ: CT2-GDMN-695611001-Nguyen Van A

Số tài khoản: 21510000437126 Tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Cầu Giấy, chủ tài khoản: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Thời gian đăng ký online và nộp lệ phí xét tuyển CT2 (200.000đ) từ ngày 06/01/2022 đến hết ngày 08/01/2022.

Sinh viên được xét duyệt sẽ đăng ký tín chỉ ngay từ học kỳ này cùng với sinh viên học CT1. Học phí được thu theo định mức chung của Nhà trường.

STT TÊN NGÀNH NGÀNH CHỈ TIÊU
1 Quản lí giáo dục QLGD 31
2 Giáo dục Mầm non GDMN 91
3 Giáo dục Đặc biệt GDDB 80
4 Giáo dục công dân GDCD 61
5 Giáo dục Quốc phòng và An ninh GDQP 22
6 SP Tin học SPTIN 16
7 SP Vật lý SPLY 20
8 SP Hoá học SPHOA 22
9 SP Sinh học SPSINH 54
10 SP Ngữ văn SPVAN 27
11 SP Lịch sử SPSU 52
12 SP Địa lý SPDIA 69
13 SP Âm nhạc  SPAN 45
14 SP Mĩ thuật  SPMT 261
15 SP Công nghệ SPCN 135
16 Triết học (Triết học Mác Lê-nin) TRIET 54
17 Tâm lý học (Tâm lý học trường học) TLH 13
18 Việt Nam học VNH 31
19 Sinh học SINH 88
20 Hóa học HOA 30
21 Công tác xã hội CTXH 29
22 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật GDKT 25
23 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QTDL 41
  Tổng chỉ tiêu   1297

 

Các thông báo khác