Chi tiết

Về việc thu học phí bổ sung HK1 năm học 2018-2019

Mọi chi tiết xin liên hệ P.KHTC (tầng 3 nhà Hiệu bộ, email p.khtc@hnue.edu.vn)>

- Căn cứ Quyết định số 4853/QĐ - ĐHSPHN ngày 16 tháng 07 năm 2018 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học  2018 – 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Căn cứ Thông báo số 433/ĐHSPHN-KHTC ngày 23 tháng  08 năm 2018 về việc Thông báo lịch thu học phí HK1/2018-2019 ( từ ngày 15/10/2018 đến hết ngày 03/11/2018).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (có danh sách kèm theo).

     Xét theo đề nghị của một số Ông (Bà) trưởng các khoa đề nghị Nhà trường xem xét tạo điều kiện thu bổ sung cho các em sinh viên K63,64,65 để các em được thi tốt nghiệp và các em sinh viên K68  mới vào trường.

     Do vậy nhà trường sẽ tiếp tục thu học phí cho sinh viên toàn trường từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/ 2018 ( sinh viên nộp tiền qua ngân hàng theo số tài khoản tại Thông báo 433/ĐHSPHN ngày 23/8/2018). 

     Ngoài thời gian trên nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp  nộp học phí không đúng hạn nào của sinh viên. Sinh viên sẽ không được tham gia dự thi tất cả các môn của học kỳ 1/2018-2019 nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí (kể cả học phí của các kỳ trước).

(Danh sách sinh viên còn nợ HP)

 Qui trình nộp học phí muộn của sinh viên (đối với tất cả các sinh viên nộp học phí sau ngày 5/11/2018):

        Bước 1: Làm đơn xin nộp học phí muộn, xin xác nhận của QLSV và BCN khoa, nộp cho cán bộ QLSV của khoa (những sinh viên không có đơn sẽ không được cập nhật học phí).

        Bước 2: Nộp học phí tại ngân hàng ngày 26,27,28,29,30/11/2018

        Bước 3: QLSV nộp đơn cho phòng KH-TC vào ngày 3 và ngày 4/12/2018

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)