Chi tiết

DANH SÁCH VÀ LỊCH HỌP ĐOÀN SV ĐI TTSP - HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019

>

I. DANH SÁCH SINH VIÊN

          Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký đi Thực tập sư phạm, nhà trường sắp xếp các đoàn đi thực tập sư phạm như sau:

  1. Trường THPT Cầu Giấy

TT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

GT

Lớp

Ngành

1

655613005

Nguyễn Thị Gấm

05.01.1996

Nữ

E

Giáo dục Công dân

2

655613016

Chu Thị Huyên

03.02.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

3

655613020

Trần Thị Mai Huyền

09.12.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

4

655613030

Trần Thị Ngọc Mai

15.04.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

5

655613046

Nguyễn Thị Thúy

18.12.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

6

655613053

Lê Thị Huyền Trang

03.10.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

7

655613061

Lê Thị Hải Yến

22.05.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

8

655901013

Bùi Đức Lương

23.04.1997

Nam

A

Giáo dục thể chất

9

655901023

Bùi Văn Tùng

19.03.1997

Nam

A

Giáo dục thể chất

 

  1. Trường THPT Hoài Đức A

TT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

GT

Lớp

Ngành

1

655613011

Nguyễn Thị Hiền

20.07.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

2

655613017

Nguyễn Thị Huyền

03.05.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

3

655613024

Nguyễn Thị Phương Lan

26.01.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

4

655613027

Phạm Thị Thùy Linh

04.11.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

5

655613028

Hoàng Thị Ly

04.08.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

6

655613044

Bùi Thị Thắm

04.12.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

7

655613048

Nguyễn Thị Minh Thư

12.05.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

8

655901010

Đậu Thị Lệ

17.10.1997

Nữ

A

Giáo dục thể chất

9

655901011

Nguyễn Thị Ngọc Loan

06.03.1997

Nữ

A

Giáo dục thể chất

10

655901022

Nguyễn Thị Trang

02.03.1997

Nữ

A

Giáo dục thể chất

 

  1. THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông

TT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

GT

Lớp

Ngành

1

655613021

Phạm Thị Lan Hương

19.11.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

2

655613031

Bùi Nguyễn Hà Mi

15.10.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

3

655613032

Dư Thị Huyền My

29.04.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

4

655613035

Nghiêm Phương Nhi

29.07.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

5

655613037

Hoàng Mai Phương

04.12.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

6

655613040

Lương Thị Phương Thảo

30.11.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

7

657610001

Nguyễn Hoài Thu

27.02.1996

Nữ

E

Giáo dục Công dân

8

655901003

Dư Minh Dũng

14.08.1997

Nam

A

Giáo dục thể chất

9

655901009

Nguyễn Huy Hùng

01.09.1997

Nam

A

Giáo dục thể chất

  1. THPT Nguyễn Thị Minh Khai

TT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

GT

Lớp

Ngành

1

655613019

Quang Thị Thanh Huyền

17.03.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

2

655613034

Nguyễn Thị Thu Nhàn

11.11.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

3

655613036

Bùi Thanh Phương

14.11.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

4

655613041

Nguyễn Thị Thảo

03.04.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

5

655613042

Nguyễn Thị Thảo

28.10.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

6

655613052

Hoàng Ngọc Trang

06.12.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

7

655901004

Trần Mạnh Dương

12.08.1997

Nam

A

Giáo dục thể chất

8

655901015

Đỗ Văn Phú

10.05.1997

Nam

A

Giáo dục thể chất

9

655901020

Vũ Hữu Tiến

03.01.1997

Nam

A

Giáo dục thể chất

 

  1. THPT Quang Trung - Hà Đông

TT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

GT

Lớp

Ngành

1

655613003

Ngô Thị Cúc

24.01.1996

Nữ

E

Giáo dục Công dân

2

655613015

Nguyễn Thu Hòa

25.07.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

3

655613018

Phan Thị Diệu Huyền

09.10.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

4

655613023

Nguyễn Thị Khánh

04.10.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

5

655613043

Nông Thị Hương Thảo

20.11.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

6

655613058

Nguyễn Kiều Trinh

07.05.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

7

655613059

Hoàng Thị Xâm

20.09.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

8

655901001

Đặng Duy An

14.10.1997

Nam

A

Giáo dục thể chất

9

655901006

Vũ Đình Đức

21.01.1993

Nam

A

Giáo dục thể chất

10

655901007

Nguyễn Trường Giang

02.07.1995

Nam

A

Giáo dục thể chất

11

655901017

Nguyễn Xuân Thanh

01.07.1996

Nam

A

Giáo dục thể chất

 

  1. THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông

TT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

GT

Lớp

Ngành

1

655613008

Hoàng Thị Thu Hiền

13.05.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

2

655613010

Ngô Thị Thu Hiền

07.10.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

3

655613013

Nguyễn Thị Hoài

25.01.1996

Nữ

E

Giáo dục Công dân

4

655613033

Hà Thị Ngọc

24.07.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

5

655613045

Nguyễn Thị Thêm

12.12.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

6

655613057

Chu Thị Trâm

11.10.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

7

655901014

An Thị Nga

12.12.1997

Nữ

A

Giáo dục thể chất

8

655901019

Đỗ Thị Thu

19.06.1997

Nữ

A

Giáo dục thể chất

9

655901021

Đinh Hữu Toàn

17.04.1997

Nam

A

Giáo dục thể chất

 

  1. THPT Trung Văn - Nam Từ Liêm

TT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

GT

Lớp

Ngành

1

655613012

Đào Thị Thu Hoài

08.11.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

2

655613025

Dương Thị Làn

01.03.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

3

655613039

Nguyễn Thị Quỳnh

03.12.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

4

655613049

Nguyễn Thị Châu Thương

27.07.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

5

655613054

Lê Thị Thu Trang

04.10.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

6

655613055

Ngô Thị Thùy Trang

07.09.1996

Nữ

E

Giáo dục Công dân

7

655901008

Nguyễn Lưu Hợp

04.09.1997

Nam

A

Giáo dục thể chất

8

655901018

Nguyễn Văn Thịnh

16.01.1996

Nam

A

Giáo dục thể chất

9

655901026

Lương Hồng Hải

20.07.1997

Nam

A

Giáo dục thể chất

 

  1. THPT Yên Hòa

TT

Mã SV

Họ tên

Ngày sinh

GT

Lớp

Ngành

1

645613013

Nguyễn Thu Hiền

01.09.1995

Nữ

E

Giáo dục Công dân

2

655613006

Lê Thị Thu Giang

24.01.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

3

655613009

Lê Thu Hiền

21.08.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

4

655613014

Hoàng Thị Minh Hòa

12.01.1995

Nữ

E

Giáo dục Công dân

5

655613047

Mai Thu Thủy

20.07.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

6

655613050

Triệu Thị Tiên

04.08.1997

Nữ

E

Giáo dục Công dân

7

645901037

Bùi Việt Phương

26.07.1996

Nam

A

Giáo dục thể chất

8

655901005

Ngô Duy Đông

05.04.1997

Nam

A

Giáo dục thể chất

9

655901024

Nguyễn Thị Uyên

13.07.1997

Nữ

A

Giáo dục thể chất

 

Lưu ý: Sinh viên khoa Nghệ thuật, Quản lý Giáo dục, Triết sẽ đi thực tập tại các địa điểm do Khoa liên hệ.

 

II. LỊCH HỌP ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM (sáng 29/9/2018 tại phòng 113 giảng đường nhà C)

TT

Đoàn TTSP

Thời gian

Trưởng đoàn

1

Hoài Đức A

Nguyễn Thị Minh Khai

8h00-9h00

ThS. Trương Thị Hồng Tuyên, GV khoa GD Thể chất

2

Cầu Giấy

Yên Hòa

Trung Văn

9h00-10h00

ThS. Đào Thị Hà, GV khoa LLCT-GDCD

3

Lê Quý Đôn – Hà Đông

Quang Trung – Hà Đông

Trần Hưng Đạo – Hà Đông

10h00-11h00

ThS. Đoàn Thị Thoa, GV khoa LLCT-GDCD

 

 

Các thông báo khác