Chi tiết

Về việc đăng ký đi thực tập sư phạm năm học 2019-2020

(theo công văn số 348/ĐHSPHN-ĐT ngày 23/7/2019 của Trường ĐHSP Hà Nội)>

Căn cứ quyết định 9779/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 07/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 ban hành theo công văn số 321/ĐHSPHN-ĐT ngày 08/7/2019 của Trường ĐHSP Hà Nội, nhà trường thông báo về kế hoạch triển khai công tác thực tập sư phạm (TTSP) như sau:

I. Nội dung thực tập sư phạm

             Nội dung TTSP được quy định cụ thể tại Quyết định số 452/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 10/2/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội.

            Khối lượng kiến thức tích lũy là 6 tín chỉ, thực hiện trong 10 tuần và diễn ra trong 1 học kỳ.

II. Thực tập sư phạm trong học kì 1, năm học 2019-2020

2.1. Thời gian, địa điểm

+ Thời gian:

- Đợt 1: 5 tuần, từ ngày 30/9/2019 đến ngày 01/11/2019.

- Đợt 2: 5 tuần, từ ngày 11/11/2019 đến ngày 13/12/2019.

Lưu ý: Tuần từ 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019, sinh viên nghỉ.

+ Địa điểm: Nhà trường sẽ thông báo sau khi có số lượng sinh viên đăng ký.

2.2. Điều kiện, hình thức đăng ký

+ Điều kiện:

- Sinh viên hoàn thành các học phần về lí luận và phương pháp dạy học bộ môn.

- Khi đăng ký đi TTSP thì không được đăng ký các học phần khác.

+ Hình thức:

            Sinh viên khóa 66, 67 đủ các điều kiện trên sẽ thực hiện việc đăng ký đi TTSP đợt 1 trên cổng đăng ký tín chỉhttp://daotao.hnue.edu.vn. Đối với TTSP đợt 2, nhà trường chuyển danh sách sinh viên đã đăng ký từ đợt 1 sang.

Thời gian mở cổng đăng ký: Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019.

III. Thực tập sư phạm trong học kì 2, năm học 2019-2020

3.1. Thời gian, địa điểm

+ Thời gian:

- Đợt 1: 5 tuần, từ ngày 06/01/2020 đến ngày 21/02/2020 (từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/01/2020, sinh viên nghỉ Tết).

- Đợt 2: 5 tuần, từ ngày 02/3/2020 đến ngày 03/4/2020.

Lưu ý: Tuần từ 24/2/2020 đến ngày 28/2/2020, sinh viên nghỉ.

+ Địa điểm: Nhà trường có thông báo.

3.2. Điều kiện, hình thức đăng ký

+ Điều kiện: Như học kì 1.

+ Hình thức: Nhà trường có thông báo sau.

* Ghi chú:

-     Đối với các khoa đặc thù (Nghệ thuật, Tâm lý giáo dục, Triết học, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý GD, Tiếng Pháp): Khoa chủ động về thời gian, địa điểm cho sinh viên đi TTSP, hướng dẫn sinh viên vẫn thực hiện việc đăng ký đi TTSP trên cổng đăng ký tín chỉ http://daotao.hnue.edu.vn và lập kế hoạch gửi cho nhà trường thông qua phòng Đào tạo.

-     Đối với TTSP đợt 2: Đề nghị các khoa hoàn thành việc nhập điểm các học phần trên để sinh viên đủ điều kiện được đăng ký đi TTSP.

-     Thực tập cuối khóa sẽ thực hiện như các năm trước.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bộ phận Nghiệp vụ sư phạm, phòng Đào tạo (P.202 nhà Hiệu bộ, email: thaibinh@hnue.edu.vn ). 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)