Chi tiết

Kế hoạch triển khai Thực tập sư phạm HK2 năm học 2018-2019

>

Căn cứ quyết định 9779/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 07/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, nhà trường thông báo về kế hoạch triển khai công tác thực tập sư phạm (TTSP) học kỳ 2 như sau:

I. Nội dung thực tập sư phạm

           Nội dung TTSP được quy định cụ thể tại Quyết định số 452/QĐ-ĐHSPHN-ĐT ngày 10/2/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội. Khối lượng kiến thức tích lũy là 6 tín chỉ, thực hiện trong 10 tuần và diễn ra trong 1 học kỳ.

II. Thời gian đi thực tập sư phạm

- Đợt 1: 5 tuần, từ ngày 07/01/2018 đến ngày 23/02/2018.

- Đợt 2: 5 tuần, từ ngày 04/03/2018 đến ngày 06/04/2018.

III. Điều kiện, hình thức đăng ký

1. Điều kiện

- Sinh viên K65, K66 phải hoàn thành các học phần về lí luận và phương pháp dạy học bộ môn.

- Khi đăng ký đi TTSP thì không được đăng ký các học phần khác.

- Đề nghị các khoa hoàn thành việc nhập điểm các học phần trên để sinh viên đủ điều kiện được đăng ký đi TTSP.

2. Hình thức đăng ký

+ Sinh viên sẽ thực hiện việc đăng ký đi TTSP đợt 1 trên cổng đăng ký tín chỉ http://daotao.hnue.edu.vn theo số lượng phân bổ từng trường thực tập (gửi kèm theo). Đối với TTSP đợt 2, nhà trường sẽ chuyển danh sách đã đăng ký từ đợt 1 sang.

+ Đăng ký theo các bước sau:

  • Bước 1: Đăng ký đoàn thực tập;
  • Bước 2: Đăng ký vào nhóm theo đúng ngành đào tạo.

+ Đăng ký sai sẽ bị hủy kết quả đăng ký.

+ Thời gian mở cổng đăng ký: Từ 8h00 ngày 14/12/2018 đến 17h00 ngày 18/12/2018.

IV. Cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo và Trưởng đoàn TTSP

Ban Chủ nhiệm các khoa cử cán bộ đại diện BCN khoa tham gia Ban chỉ đạo TTSP cấp trường và cán bộ giảng dạy làm trưởng đoàn TTSP (đợt 1 và đợt 2 chung một trường) theo số lượng cụ thể như sau: khoa Toán-Tin: 5, khoa CNTT: 2, khoa Vật lí: 3, khoa Hóa học: 3, khoa Sinh học: 3, khoa SPKT: 1, khoa Ngữ văn: 5, khoa Lịch sử: 3, khoa Địa lí: 3, khoa GDQP: 1, khoa Tiếng Anh: 3.

* Ghi chú:

  • Danh sách tham gia Ban chỉ đạo và Trưởng đoàn TTSP gửi về phòng Đào tạo trước ngày 18/12/2018.
  • Đối với các khoa đặc thù (Nghệ thuật, Tâm lý giáo dục, Triết học, GD Mầm non, GD Tiểu học, GD Đặc biệt, Quản lý GD, Tiếng Pháp, SP Kỹ thuật-ngành Điện): BCN khoa thông báo cho sinh viên đăng ký TTSP qua cổng theo thời gian trên và chủ động về thời gian, địa điểm cho sinh viên đi TTSP và lập kế hoạch, danh sách sinh viên theo từng đoàn gửi cho nhà trường thông qua phòng Đào tạo.
  • Thực tập cuối khóa sẽ thực hiện như các năm trước.

Lưu ý về việc cử cán bộ làm Trưởng đoàn TTSP: Cử các đồng chí có sức khỏe, có kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình trong công việc. Tuyệt đối không cử các đồng chí vướng bận công việc ở khoa cũng như việc riêng gia đình( đang thời kỳ thai sản, con nhỏ...).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (P.202 nhà Hiệu bộ.

Danh sách các trường TTSP (mới cập nhật 16h 13/12/2018)

 

Các thông báo khác