Chi tiết

Khảo sát thanh toán học phí

>

Nhằm hỗ trợ sinh viên thuận lợi hơn trong việc thanh toán học phí, Nhà trường sẽ triển khai việc thanh toán học phí trực tuyến. Các em sinh viên thưc hiện khảo sát nhỏ sau để giúp nhà trường nắm rõ hơn về thực tế sử dụng các công cụ công nghệ thông tin và các dịch vụ ngân hàng.
Trân trọng cảm ơn

Khảo sát thanh toán học phí

Các thông báo khác