Chi tiết

Lưu ý đối với K70 đăng ký tín chỉ

>
Lưu ý đối với K70 đăng ký tín chỉ:
  • Môn GDTC 2: Từ lớp 1 đến lớp 50: Học Cầu lông. Lớp 51 đến 100: học Bóng chuyền

  • Môn Ngoại ngữ: Điểm thi THPT môn Tiếng Anh >= 7 điểm thì đăng ký vào lớp Tiếng Anh 1 - A2. Điểm < 7: Tiếng Anh 1 - A1.
 
 
Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)