Chi tiết

Hướng dẫn thi đánh giá năng lực Tiếng Anh

>

Hướng dẫn thi

Nội quy phòng thi

Mẫu tờ khai y tế

Một số vấn đề cần lưu ý

Hướng dẫn các bước làm bài thi

 

Mọi thông tin xin liên hệ:

Trung tâm Đảm bảo Chất lượng

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Website:http://www.hnue.edu.vn
 
 
ĐT: 024 37547823
Email: Thiccnn6bac@hnue.edu.vn.
Các thông báo khác