Chi tiết

Hướng dẫn sinh viên thi môn chung hình thức bài tập lớn

>

Các em xem chi tiết ở file đính kèm

Hướng dẫn sinh viên thi môn chung hình thức bài tập lớn

Sinh viên có vấn đề cần thắc mắc liên hệ Trung tâm ĐBCL theo email:thihockymonchung.hnue@gmail.com

Số điện thoại 02437547737 máy lẻ 618 hoặc SĐT thầy Hưng-TT.ĐBCL 0983561281 để được giải đáp

Các thông báo khác