Chi tiết

Khảo sát thực tế đáp ứng chuẩn đầu ra về năng lực tiếng Anh

>
Trong những năm gần đây, có một số lượng sinh viên nhất định chưa được xét tốt nghiệp đúng hạn do chưa đáp ứng điều kiện về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ. 
Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công nghệ số thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xây dựng bản khảo sát trực tuyến nhằm tìm hiểu thực tế đáp ứng chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ của sinh viên hiện nay. Dựa trên kết quả phản hồi từ sinh viên, Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công nghệ số sẽ phát triển các chương trình hỗ trợ, tài liệu học tập phù hợp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên.
Đề nghị sinh viên các khóa 68, 69, 70 thực hiện khảo sát tại đường dẫn: https://bit.ly/VSTEP-HNUE
 
 
Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)