Chi tiết

Họp đoàn thực tập sư phạm đợt 2 năm học 2019-2020

>

  Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; nhà trường thông báo tới các khoa về kế hoạch họp các đoàn thực tập sư phạm đợt 2 như sau:

Thời gian, địa điểm: Ngày 04/01/2020 (xem danh sách kèm theo).

Thành phần: Trưởng đoàn TTSP và sinh viên.

Nội dung: Phổ biến quy chế, kế hoạch đi thực tập sư phạm.

Lưu ý: Các khoa Giáo dục đặc biệt, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Tiếng Pháp, Sư phạm kỹ thuật, Tâm lý giáo dục chủ động thời gian, địa điểm họp.

Nhà trường đề nghị các khoa thông báo tới cán bộ giảng dạy được phân công làm Trưởng đoàn Thực tập sư phạm, các sinh viên năm thứ tư ngành sư phạm hệ chính quy biết và đi dự đầy đủ

Chi tiết

Xin trân trọng cảm ơn./.

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)