Chi tiết

Lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Anh ngày 20-4-2019

>

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi đánh giá năng lực Tiếng Anh như sau:

Thời gian thi: ngày 20/04/2019.

Địa điểm thi:  nhà V - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sơ đồ phòng thi dán tại tầng 1 nhà V sáng 20/04/2019 trước giờ thi

*.  Mã Lớp: CCTA168

 + Sáng 20/04/2019: Thi Nghe, Đọc, Viết:

   - 7h00 thí sinh có mặt tại phòng thi

+ Chiều 20/04/2019: Thi Nói:

   - 13h00 Thí sinh thi nói tại phòng chờ 1 có mặt tại P.401 nhà V

   - 14h30 Thí sinh thi nói tại phòng chờ 2 có mặt tại P.402 nhà V

Chú ý: 

- Thí sinh không được mang thẻ dự thi và đề thi về. 

- Thí sinh cần mang theo CMTND để kiểm tra trước khi vào phòng thi.

- Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi đã bóc đề thi không được dự thi. Vắng mặt một buổi thi, không được thi tiếp các buổi sau.   

 

Các thông báo khác