Chi tiết

Lịch họp các đoàn đi TTSP và thay đổi đoàn thực tập học kì 2 năm học 2018 - 2019

Mọi thông tin xin liên hệ thaibinh@hnue.edu.vn>
 
- Do trường THPT Trung Văn không tiếp nhận đoàn thực tập nên nhà trường chuyển các sinh viên đã đăng ký đi thực tập tại trường THPT Hoài Đức A, Hoài Đức, Hà Nội.
- Do học sinh tại trường phổ thông đã học, nên sinh viên khoa Giáo dục quốc phòng đăng ký thực tập tại Thái Bình sẽ thay đổi như sau:
+ 03 sinh viên từ trường THPT Bắc Đông Quan chuyển về thực tập tại trường THPT Hoài Đức A, Hoài Đức, Hà Nội
+ 03 sinh viên từ trường THPT Nguyễn Trãi chuyển về thực tập tại trường THPT Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
- Lịch họp đoàn thực tập sư phạm: Buổi sáng ngày 04/1/2019 tại giảng đường nhà K. Xem thông tin tại đây (file đính kèm)

 

Các thông báo khác