Chi tiết

Lịch đăng ký xét tốt nghiệp Đợt 4, năm học 2022 - 2023

>

Trường ĐHSP Hà Nội thông báo: Các sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp có nguyện vọng xét tốt nghiệp Đợt 4 (học kỳ 3- năm học 2022-2023) thực hiện các việc sau để Trường xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp:

1. Đăng ký két tốt nghiệp đợt 4 năm học 2022-2023 trên trang đào tạo (theo tài khoản cá nhân) trước 24h00 ngày 15/08/2023.

2. Nộp các minh chứng đáp ứng điều kiện xét tốt nghiệp tại Khoa theo thời gian quy định của mỗi Khoa.

3. Kiểm tra kết quả học tập, nếu có sai sót phải phản ánh ngay với cán bộ Giáo vụ Khoa để được giải quyết.

Các thông báo khác