Chi tiết

Hướng dẫn sinh viên thi trực tuyến kết thúc học phần Giáo dục thể chất Đợt 2 học kỳ 1 năm học 2021-2022

>

Mọi thông tin liên hệ  Thầy Tùng, sđt : 0915005939 

Hướng dẫn

File mẫu đơn xin hoãn thi

Các thông báo khác