Chi tiết

Hướng dẫn sinh viên các hình thức thi môn chung học kỳ 1 năm học 2021 - 2022

>

Hướng dẫn sinh viên các hình thức thi môn chung học  kỳ 1 năm học 2021 - 2022 ;

 
 
Sinh viên có vấn đề cần thắc mắc liên hệ Trung tâm ĐBCL theo email:  thimonchunghnue@gmail.com ; số điện thoại 02437547737 máy lẻ 618 để được giải đáp.
Các thông báo khác